Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Winactie energie voor trouwe klanten juli

Actievoorwaarden

Van 01-07-2021 t/m 31-07-2021 maak je kans op het winnen van 250 euro bij het afsluiten van een energiecontract via EasySwitch.nl. Dit geldbedrag is bedoeld als een compensatie voor (een deel van) je energierekening. Energiecontracten die binnen de wettelijke bedenktijd worden geannuleerd, contracten die niet worden goedgekeurd of die niet via EasySwitch.nl worden aangevraagd, vallen niet onder de actie.

Verloop van de actie

 • Als je in de periode 01-07-2021 t/m 31-07-2021 een energiecontract afsluit via EasySwitch.nl, speel je automatisch mee met de winactie.
 • Na het afronden van je aanvraag voor een nieuw energiecontract ontvang je binnen twee dagen nog een e-mail van EasySwitch.nl met deelnamebevestiging en een link naar de algemene voorwaarden.
 • Door middel van loting wordt de winnaar bepaald door Easyswitch.nl.
 • Easyswitch.nl neemt met alle klanten die een deelnamebevestiging hebben gehad contact op om te laten weten of de deelnemer wel of niet heeft gewonnen.
 • Easyswitch.nl laat op 8 september 2021 weten wie er gewonnen heeft. Deze datum is gekozen, omdat dan definitief bekend is of het afgesloten contract definitief is.
 • Actie loopt t/m 31-07-2021.
 • Actie is alleen voor bestaande klanten bedoeld die reeds een keer een geldige overstap hebben gedaan via Easyswitch.nl.

Voorwaarden actie

 • Dit reglement is van toepassing op EasySwitch.nl, waarbij bestaande klanten die gedurende de actieperiode overstappen van energiecontract automatisch meedoen aan de actie.
 • Easyswitch.nl kiest zelf welke klanten zij benaderen voor deze actie.
 • Easyswitch.nl neemt op 8 september 2021 contact op met de winnaars en maakt het gewonnen geldbedrag binnen 14 werkdagen over naar het bij EasySwitch.nl bekende rekeningnummer van de deelnemer, tenzij in samenspraak tussen deelnemer en EasySwitch.nl een andere rekeningnummer wordt overeengekomen.
 • Meespelen alleen mogelijk voor personen van tenminste 18 jaar en ouder (Speel bewust, 18+).
 • De actie van EasySwitch.nl loopt van 01-07-2021 tot en met 31-07-2021.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt EasySwitch.nl zich het recht voor om de deelname te annuleren.
 • Het is deelnemer in geen geval toegestaan de verstrekte deelnamebevestiging door te verkopen aan derden.
 • EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist EasySwitch.nl.
 • EasySwitch.nl behoudt het recht om de actie tussentijds te wijzigen of stop te zetten.

Algemene voorwaarden EasySwitch.nl

Op de actie zijn de algemene voorwaarden van EasySwitch.nl van toepassing.