Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Elektriciteit

Bij elektriciteit denk je waarschijnlijk aan de stroom die uit je stopcontact komt. Elektriciteit is eigenlijk een begrip uit de natuurkunde waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen statische elektrische ladingen en bewegende elektrische ladingen. Deze worden achtereenvolgens bestudeerd in de elektrostatica en elektrodynamica. Andere verschijningsvormen van elektriciteit zijn bliksem, statische elektriciteit, elektromagnetische velden en inductie.

Wat is elektriciteit?

In het moderne leven gebruiken we elektriciteit om alles om ons heen van energie te voorzien. In de volksmond noemen we dit stroom. We gebruiken het om onze woning te verlichten, ons eten te bereiden en onze televisie, computer en andere apparatuur te laten werken.

Het is overal om ons heen

Elektriciteit is een essentieel deel van ons leven geworden. Je zou er eens goed op moeten letten. Kijk thuis, op het werk of zelfs op straat om je heen. Alles om je heen moet van elektriciteit worden voorzien, van de verlichting op straat tot aan de telefoon in je broekzak.

Hoe werkt het?

De meesten onder ons begrijpen de kracht van elektriciteit en hoe het ons leven beïnvloed. Maar zou je kunnen uitleggen hoe het daadwerkelijk tot stand komt? Om de werking van elektriciteit echt te kunnen begrijpen, moeten we eerst een stap terug doen. Het begint bij atomen en hun structuur.

Atomen

Alle materie is opgebouwd uit atomen. Een atoom is eigenlijk het kleinste deel van een scheikundig element wat nog alle eigenschappen van dat element heeft. Het bekendste voorbeeld van een reeks atomen is H2O. Dit is het kleinst mogelijke deel van water, bestaande uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Een atoom bestaat weer uit kleinere delen. Er zijn 118 verschillende atomen bekend. Alles in ons heelal is uit deze 118 soorten atomen opgebouwd.

Kleiner dan atomen

Een atoom bestaat uit een kleine, positief geladen atoomkern. Deze kern is opgebouwd uit:

  1. protonen
  2. neutronen
  3. (en daaromheen) elektronen

Protonen zijn positief geladen deeltjes, neutronen zijn neutraal. Om de protonen en neutronen heen is een wolk elektronen. Deze zijn negatief geladen. De elektronenwolk blijft om de atoomkern hangen omdat de positief geladen kern en de negatieve elektronen elkaar elektrisch aantrekken. Dit wordt kernbinding genoemd.

Balans binnen een atoom

Elk atoom heeft een specifiek aantal elektronen, protonen en neutronen. In de regel moet het aantal elektronen en protonen even groot zijn. Een atoom is stabiel of in balans als dit aantal overeen komt. Bij sommige soorten atomen zijn de elektronen minder sterk aangetrokken tot de atoomkern. Het aantal elektronen en protonen kan dan uit balans raken. Een atoom is negatief geladen als er naar verhouding minder elektronen zijn. Het is positief geladen als er naar verhouding meer elektronen aanwezig zijn. Een positief geladen atoom wordt ook een ‘ion’ genoemd.

Beweging tussen atomen

Elektronen kunnen bewegen tussen atomen. Deze beweging tussen atomen kun je zien als een ‘stroom’ elektronen. Daarom duiden we elektriciteit vaak aan als stroom. We hebben het dan eigenlijk over de beweging die elektronen maken. De protonen ‘reizen’ van positief geladen atomen naar negatief geladen atomen. De atomen zijn in een reeks geplaatst waardoor de protonen lange afstanden kunnen afleggen. Denk aan het domino-effect.

Elektriciteit is balansherstel

Atomen willen in balans zijn. Een negatief geladen atoom zal beschikbare elektronen aantrekken. Een positief geladen atoom zal de ‘extra’ elektronen makkelijk afstaan. De vrij beschikbare elektronen blijven dus in beweging tot er een atoom is gevonden die negatief is geladen. Wetenschappers en ingenieurs hebben methodes ontwikkeld om grote aantallen atomen een positieve of negatieve lading te geven.

Elektrische lading

Tussen deze twee groepen atomen (positief en negatief geladen) ontstaat dus elektrische lading. Deze elektrische lading wordt in geleiders gevangen. Veel metalen, zoals koper, aluminium en staal, zijn goede geleiders en worden gebruikt om stroom te verplaatsen. Deze geleiders worden tot aan onze woonkamer geplaatst. Als je dus naar de televisie kijkt, zie je in feite protonen die hun reis maken van een positief geladen atoom naar een negatief geladen atoom. Denk daar maar eens aan als je de volgende keer op het lichtknopje drukt.

 

Vergelijk Energie

Laatste nieuws

Energie

22 oktober: Energie vraag & antwoord sessie met Tom

De energieprijzen zijn al maanden aan het stijgen en de winter komt eraan, dus wat betekent dit voor jouw energierekening? Om antwoord te geven op al jouw...

Lees meer
Energie

Uitleg over beperkte aanbod energieleveranciers

Laatste update: 15-10-2021 Als je bij ons een vergelijking hebt gemaakt, is het je waarschijnlijk opgevallen dat je maar uit een aantal energiecontracten...

Lees meer
Energie

Prinsjesdag 2021: wat verandert er voor jou?

Deze week was het weer zover: de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Op deze dag spreekt onze Koning de Troonrede uit. Hij vertelt dan hoe het...

Lees meer