Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring
Sluiten
whatsapp
call-icon

Broeikasgas

Gassen in de atmosfeer zoals CO2 (kooldioxide), waterdamp en CH4 (methaan) houden de warmte van de zon vast. Deze broeikasgassen veroorzaken het broeikaseffect.

Wat is broeikasgas?

Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de aarde. Broeikasgassen zorgen hiervoor door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer.  Deze opwarming wordt ook wel het broeikaseffect genoemd.

Welke broeikasgassen zijn er?

  • Waterdamp (H2O)

De meestvoorkomende broeikasgas is waterdamp (H2O). Watermoleculen in de atmosfeer houden de warmte vast die door de aarde wordt uitgestraald. Deze watermoleculen stralen deze warmte weer uit, waardoor ze het aardoppervlak verwarmen, voordat de warmte uiteindelijk terug wordt geketst in de ruimte. Warme lucht kan veel meer vocht vasthouden, stijgende temperaturen versterken daarom het proces van klimaatverandering.

  • Kooldioxide (CO2)

Het broeikaseffect wordt voornamelijk veroorzaakt door kooldioxide. Dit is de door de mens veroorzaakte kooldioxide of CO2. Dit gas is wereldwijd gezien verantwoordelijk voor meer dan 60% van het versterkte broeikaseffect. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. CO2 kan 50 tot 2000 jaar in de atmosfeer aanwezig blijven.

  • Methaan (CH4)

Methaan is de op één na belangrijkste veroorzaker van het versterkte broeikaseffect. De concentratie van methaan in de atmosfeer is sinds de industriële revolutie verdubbeld. Methaan komt voort uit bacteriën die van organisch materiaal leven in een zuurstofarme omgeving. Menselijke bronnen hiervan zijn onder andere de ontginning (het gereed maken voor landbouwgebruik) en het verbruik van fossiele brandstoffen, veehouderij, rijstproductie en vuilstortplaatsen. De levensduur van methaan is 10 á 15 jaar.

  • Distikstofoxide (N2O)

Distikstofoxide komt vrij op natuurlijke wijze. Deze stof wordt geproduceerd door bacteriën op de bodem van oceanen en regenwouden. Menselijke bronnen zijn meststoffen met stikstof, fossiele brandstofverbranding en industrieprocessen waarbij stikstof wordt gebruikt. De uitstoot van broeikasgassen in industrielanden bestaan voor ongeveer 6% uit N2O.

  • Gefluoreerde broeikasgassen

Dit zijn door de mens ontwikkelde broeikasgassen die niet natuurlijk zijn maar ontwikkeld voor industriële doeleinden. Het aandeel van deze broeikasgassen qua CO2 uitstoot ligt rond de 1,5%. Deze gassen kunnen echter meer dan 22.000 keer meer warmte vasthouden dan CO2 en blijven tot wel duizenden jaren hangen.

Oorzaken van het broeikaseffect

Het versterkte broeikaseffect wordt met name veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen (kolen, aardolie en aardgas) veroorzaken CO2-uitstoot bij verbranding. Sinds de industriële revolutie, 200 jaar geleden, zijn de concentraties CO2 in de atmosfeer met veertig procent toegenomen. In de laatste 100 jaar is het gebruik van apparaten, machines en vervoermiddelen op olie, kolen en gas zo gestegen dat we nog meer fossiele brandstoffen gebruiken dan ervoor.

Wat zijn de gevolgen van broeikasgas?

Wetenschappers verwachten dat door het vrijkomen van alle broeikasgassen de temperatuur van de aarde in de komende jaren zal stijgen met 1,4 tot 6,4 graden Celsius. Dit is een sterkere toename dan in de afgelopen 10.000 jaar. Het warmer worden van de aarde zal voor mensen, dieren en planten grote gevolgen hebben.

Droogteproblemen

Door de warmte zullen sommigen gewassen niet of minder hard groeien door een tekort aan water. Hierdoor neemt de kans op mislukte oogsten toe. Naast dat sommige gewassen niet goed tegen de droogte kunnen, zullen andere gewassen juist een grotere kans hebben tot bloei in ons land, waaronder olijven. Dieren en planten die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen worden met uitsterven bedreigd. IJsberen en pinguïns krijgen bijvoorbeeld een steeds kleiner leefgebied.

Problemen door water

De stijging van de zeespiegel is een belangrijk effect van het broeikaseffect. Water zet namelijk uit door de hogere temperatuur. Naast het uitzetten van het water wordt de stijging veroorzaakt door het smelten van gletsjers en poolijs. Door de stijging van het zeewater kan er zout zeewater op plekken komen waar het schade toe kan brengen aan planten en dieren. Ook valt er door het broeikaseffect meer neerslag en neemt de neerslagintensiteit toe. Dit komt doordat een warmere atmosfeer meer vocht kan bevatten en een warmere temperatuur tot meer neerslag leidt.

Volksgezondheid

Met name oudere mensen kunnen slecht tegen de hitte die de klimaatverandering met zich meebrengt. Per jaar sterven er naar schatting nu al tienduizenden mensen extra door de temperatuurstijging van de afgelopen jaren. Met name in arme landen waar het lastig is water uit andere gebieden te halen wordt het verbouwen van voedsel lastiger.

Emissiebronnen

Een veroorzaker van milieuverontreiniging wordt aangeduid met de term ‘emissiebron’. Een groot gedeelte van de milieuproblemen kan worden herleid tot de emmissiebronnen en hun plaats in de omgeving. Emissiebronnen zijn onder te verdelen in drie typen: oppervlaktebronnen, lijnbronnen en puntbronnen.

  • Oppervlaktebronnen

Voorbeelden van oppervlaktebronnen zijn velden met uitgereden mest of stortplaatsen. Het zijn bronnen met een grotere diameter en waarbij de emissie gelijkmatig over het gehele oppervlak verloopt. In het oppervlak mogen zich ook geen obstakels bevinden.

  • Lijnbronnen

Met een lijnbron wordt een emissiebron bedoelt die over een bepaalde horizontale lengte een constante uitstoot heeft. Een voorbeeld hiervan is een verkeersweg met de constante uitstoot van uitlaatgassen en het geluid van auto’s.

  • Puntbronnen

Puntbronnen zijn emissiebronnen zonder noemenswaardige horizontale afmetingen. De bronhoogte is wel van belang bij luchtverontreiniging. Voorbeelden van puntbronnen zijn schoorstenen, ventilatieopeningen en wateruitlaten van industrieën.

 

Vergelijk Energie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je mist nooit meer de beste energiedeals!

Laatste nieuws

Blijf up-to-date van het laatste energie nieuws
Door: Willemijn

Energieverspilling thuis is grote irritatiebron

Herken je het gevoel: Ben je zelf net zo goed bezig om zuinig om te gaan met energie, gaat iemand anders een half uur douchen of laat constant alle lichten aan...

Lees meer
Door: Natasja Rohof

Energie Nederland wil de vangnetregeling afschaffen. Ben ik als consument nog wel beschermd?

Branchevereniging Energie Nederland wil de vangnetregeling voor energietarieven afschaffen. De vangnetregeling is in 2002 in werking gesteld met als doel om...

Lees meer
Door: Willemijn

Nederlanders nog niet bereid om eigen huis gasvrij te maken

In 2050 moeten alle huishoudens in Nederland van het gas af zijn. Tenminste, dat is het streven van de overheid, maar wat vindt Nederland van gasloos wonen en...

Lees meer