Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring
Sluiten
whatsapp
call-icon

Wij legden 1015 respondenten de vraag voor of zij denken dat Nederland de klimaatdoelstellingen van 2050 gaat halen. Het antwoord? Nee. Tweederde van de Nederlanders heeft er geen vertrouwen in dat we de CO2 uitstoot over 32 jaar met 95% hebben verminderd. 

De meningen rondom de inhoud van het klimaatakkoord en de haalbaarheid van de doelstellingen zijn verdeeld. Wat moet er veranderen om de CO2 uitstoot terug te dringen en wie is hier verantwoordelijk voor? En boven alles: gaan we het redden als we met het huidige tempo blijven investeren in verduurzaming? Deze vragen legden wij voor aan ruim 1000 Nederlanders. De antwoorden vind je op deze pagina.

 

Behalen van de klimaatdoelstellingen

Volgens de klimaatdoelstellingen in het Nationale Klimaatakkoord moeten we in 2050 met zijn allen 95 procent minder CO2 uitstoten vergeleken met 1990. Uit het onderzoek blijkt dat maar weinig Nederlanders vertrouwen hebben in de haalbaarheid hiervan. Zo schat slechts zeven procent de slagingskans ‘groot’ tot ‘vrijwel zeker’. Maar hoe zit het met de verdeling tussen mannen en vrouwen? Is er een verband tussen sekse en het optimisme over de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen? De verdeling zie je hiernaast.

 

Bereidheid om te investeren

Om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen, zal er veel tijd en geld moeten worden geïnvesteerd in duurzame initiatieven. We onderzochten daarom in hoeverre Nederlanders bereid zijn om milieubesparende activiteiten te ondernemen. Wat blijkt: hoe jonger de persoon, des te meer is hij of zij bereid om te investeren in het milieu. De exacte verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën vind je hiernaast.

 

Redenen om niet te investeren in het milieu

Aan de mensen die niet bereid waren om te investeren in het milieu, vroegen we naar de redenen. Voor 37 procent van de ondervraagden kost het te veel geld, 33 procent denkt dat zijn of haar bijdrage geen effect heeft op het milieu en voor 11 procent kost het teveel moeite. 19 procent geeft een andere reden aan om niet te willen investeren. Een van die redenen is dat mensen vinden dat zij zelf niet verantwoordelijk zijn voor de verduurzaming maar dat deze taak bij de overheid ligt. Opvallend is het relatief hoge percentage jongeren dat het te duur vindt om te investeren in het milieu. Per leeftijdscategorie vind je de verschillende redenen hiernaast.  

 

Vertrouwen in investeringsbereidheid van anderen

Wanneer we ons land duurzaam willen veranderen, is niet alleen de eigen bereidheid, maar ook die van anderen belangrijk. Natuurlijk kun je zelf altijd het goede voorbeeld geven, maar als collectief kom je over het algemeen verder. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander vrij pessimistisch is wanneer het gaat om de bereidheid van anderen om te investeren in een schoner milieu. De verschillen in perceptie tussen mannen en vrouwen vind je hiernaast.

 

 

Voor meer informatie of uitleg over ons onderzoek kan contact opgenomen worden met CEO van EasySwitch.nl, Frederik van der Veen, op 020-5317678.