Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Hoe groen is hout als biomassa?

Ruim 63% van de Nederlandse duurzame energie werd in 2016 opgewekt uit biomassa. Ondanks dat biomassa een vorm van groene energie is, zijn er twijfels over de mate van vervuiling die biomassa met zich meebrengt. Is biomassa daadwerkelijk zo CO2-neutraal als gezegd wordt óf is deze vorm van energieopwekking vervuilender dan fossiele brandstoffen?

Onder biomassa vallen materialen die een biologische oorsprong hebben. Denk bijvoorbeeld aan hout, slib, gft-afval en snoeiafval. Als dit afval verbrandt, vergist of vergast wordt, komt er energie vrij. Deze energie kan vervolgens ingezet worden om huishoudens van stroom te voorzien.

Biomassa wordt gezien als duurzame energie omdat het CO2-neutraal is. Bomen en struiken nemen CO2 op om te groeien, deze CO2 komt weer vrij als de bomen en struiken afsterven of verbrand worden. Op de plek waar deze planten weggehaald zijn, komen weer nieuwe planten terug die de vrijgekomen CO2 opnemen. Er komt dus geen extra CO2 vrij, waardoor biomassa als duurzaam wordt gezien. Maar… is dat ook echt zo?

De duurzaamheid is afhankelijk van hetgeen dat verbrand wordt
Het probleem bij biomassa zit ‘m in de tijd die planten en bomen nodig hebben om terug te groeien. Er zijn planten die snel groeien (zoals gras) en die al snel de extra vrijgekomen CO2 kunnen opnemen. Met bomen zit ‘t echter anders: sommige bomen die gekapt worden, zijn honderd jaar oud. Dit betekent dat de boom die op zijn plaats komt, ook honderd jaar nodig heeft om de vrijgekomen CO2 op te nemen.

En dat is precies waarom biomassa soms wel degelijk vervuilend is: het duurt jaren voordat de vrijgekomen CO2 gecompenseerd wordt. Bomen worden een stuk sneller verbrand dan dat ze aangroeien, waardoor het evenwicht zoekraakt; de CO2 wordt wel degelijk gecompenseerd, maar pas véél later. Daarnaast stoten houtkorrels, voor dezelfde hoeveelheid stroom, zo’n 95% meer CO2 uit dan gas en zelfs 15% meer dan kolen.

Milieubewegingen hebben bezwaren tegen het gebruik van bomen en planten als biomassa vanwege ontbossing, de afname van dier- en plantsoorten en concurrentie met de voedselproductie.

Is biomassa dan altijd vervuilend?

Nee, zeker niet. Er zijn wel degelijk materialen die verbrand worden en CO2-neutraal zijn. Als het gaat om het verbranden van hout als biomassa, is de vraag echter of deze vorm van energie opwekken wel zo groen is als wordt gedacht.

Wil je geen groene stroom opgewekt uit biomassa? Kies dan voor energieleveranciers die alleen stroom opwekken uit zon, wind of water. Voorbeelden van leveranciers zijn Vandebron, Pure Energie, Powerpeers, Qurrent, Greenchoice en Vrijopnaam.

Lisa Park

Bedankt voor het lezen! Ik heb dit artikel met liefde geschreven om jou te informeren. Is dat gelukt of heb je nog een vraag? Of een opmerking? Of wil je graag iets lezen over een ander onderwerp dat nog niet op onze blog staat?

Ik wil dit delen met mijn vrienden en volgers: