Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Klimaatdoelen van 2030 waarschijnlijk niet haalbaar

De afgelopen twee maanden hebben het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de maatregelen van het klimaatakkoord doorgerekend. Vandaag presenteerden zij de conclusie: het belangrijkste klimaatdoel om 49 procent minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990 gaan we waarschijnlijk niet halen. Wel positief: de geschatte kosten van het akkoord liggen een stuk lager dan verwacht.

 

We komen in de buurt, maar halen het doel net niet

Het huidige klimaatakkoord bevat 600 maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we onze Nederlandse CO2 uitstoot gaan terugdringen. Het PBL en het CPB hebben hun best gedaan om deze maatregelen zo goed mogelijk door te rekenen. Uit de rapporten die zij vandaag presenteerden, blijkt dat er veel onzekerheden kwamen kijken bij het maken van de berekeningen. Op welke CO2 vermindering we in 2030 precies uitkomen, is daarom nog lastig te zeggen. Met de huidige plannen zal het ergens tussen de 43 en 51 procent liggen. Met een doel van 49 procent zou je zeggen dat het dus haalbaar is, maar zoals Pieter Boot, die het rapport namens het PBL presenteerde, zei: “Met twee dobbelstenen bestaat er een kans dat je iedere keer twee zessen gooit, maar deze kans is niet groot”. Oftewel: als alles goed gaat, dan kunnen we de doelstellingen halen, maar realistisch gezien is deze kans klein.

 

Een aantal van de onzekerheden rondom de berekeningen zijn externe invloeden zoals stijgende energietarieven of buitenlandse politieke invloeden en hoe burgers en bedrijven gaan reageren op de beleidsplannen. Wordt het duurder om auto te rijden? Dan pakken Nederlanders misschien minder de auto, waardoor de uitstoot uit het verkeer meer afneemt dan verwacht. Maar zijn de olieprijzen juist laag, dan kan het zijn dat mensen minder kritisch zijn bij het aanschaffen van een auto en juist voor de minder zuinige variant kiezen.

 

Kosten zijn de helft lager dan verwacht

De kosten voor het klimaatakkoord werden geschat op 4 miljard per jaar tot 2030. Uit de nieuwe berekeningen blijkt echter dat dit rond de 2 miljard per jaar gaat kosten. Deze meevallende kosten geven ruimte voor het kabinet om opnieuw over de plannen na te denken, maar wat zij hiermee gaan doen zullen we moeten afwachten.

 

Wat betekent dit voor Nederlandse huishoudens?

Het CPB heeft gekeken hoe de kosten van het klimaatakkoord verdeeld worden over de verschillende inkomensgroepen. De middeninkomens lijken de plannen van het klimaatakkoord het meest te gaan voelen in de portemonnee. Of de middeninkomens uiteindelijk het meest geraakt zullen worden is nog niet zeker. Dit is een inschatting van het CPB wat aan het kabinet wordt voorgelegd. Het kabinet kan op basis van deze cijfers besluiten om middeninkomens hier de komende jaren voor te compenseren.

Na de presentatie van de rapporten van het PBL en CPB gaven Rutte en Wiebes nog een persconferentie. Hier vertelde Rutte dat het kabinet vindt er een eerlijkere belastingverdeling moet komen tussen het bedrijfsleven en consumenten. Als het gaat om de Opslag Duurzame Energie (ODE), dan komt deze voor de helft bij huishoudens en voor de heft bij bedrijven terecht. Dit moet eerlijker verdeeld worden en daarom liggen er plannen om de ODE in 2020 voor een derde bij burgers neer te leggen en voor twee derde bij bedrijven. De energierekening zal hierdoor weer dalen, maar wel nadat hij een jaar fors hoger is geweest.

 

Bedrijven moeten betalen, maar leggen de rekening neer bij de consument

Bedrijven gaan meer van het klimaatakkoord voelen dan eerder was gedacht. Het CPB verwacht echter wel dat bedrijven 80% van deze kosten gaan doorberekenen aan de consument. Over de bijdrage van het bedrijfsleven en de industrie werd afgelopen week juist veel gediscussieerd. Met een energierekening die flink hoger uitvalt dan verwacht, vinden veel milieuorganisaties dat de kosten te veel bij de consument komen te liggen en te weinig bij bedrijven. Naar aanleiding van deze discussie werd gister bekend dat het kabinet neigt naar een CO2-taks voor bedrijven.

 

In 2030 komt 75 procent van onze energie uit hernieuwbare bronnen

In de barometer die wij gister publiceerden schreven we dat we in Nederland nu nog flink achterlopen op ons klimaatdoel en op Europa. Maar als we de cijfers van het PBL mogen geloven, gaan we dit de komende jaren meer dan goed maken. Als we de plannen van het akkoord doorvoeren komt in 2030 zelfs 75 procent van al onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen van Nederlandse bodem. Daar kan je nu al zelf je steentje aan bijdragen door te kiezen voor een duurzame energieleverancier. Uit onze cijfers blijkt dat 33% van onze klanten dat al doet, maar ook dit zal de komende jaren nog flink moeten stijgen.

Willemijn

Bedankt voor het lezen! Ik heb dit artikel met liefde geschreven om jou te informeren. Is dat gelukt of heb je nog een vraag? Of een opmerking? Of wil je graag iets lezen over een ander onderwerp dat nog niet op onze blog staat?

Ik wil dit delen met mijn vrienden en volgers: