Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Wat houdt de informatieplicht in?

Informatieplicht

Bedrijven hebben per 1 juli 2019 een informatieplicht energiebesparing. Dit houdt in dat bedrijven hun energiebesparende maatregelen moeten doorgeven aan de overheid. Energie besparen is namelijk verplicht, maar de overheid heeft moeite met het handhaven hiervan. Door het invoeren van de informatieplicht kan de overheid efficiënter toezicht houden op bedrijven.

Waarom een informatieplicht?

Op dit moment geldt er een energiebesparingsplicht. Dit betekent dat bedrijven of instellingen die minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Vanaf 1 Juli 2019 komt daar de informatieplicht bij. Volgens de Nationale Energieverkenning kan het toezicht en de handhaving van de energiebesparingseis efficiënter. De Nationale Energieverkenning brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart. Ook geven ze inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035.

Met het invoeren van de informatieplicht moet de handhaving en het toezicht van de energiebesparingseis efficiënter worden. Toezichthouders kunnen door de informatieplicht bedrijven bezoeken die achterlopen met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Daarnaast moedigt de informatieplicht bedrijven en instellingen aan om met energiebesparing te beginnen.

Dwangsom

Wanneer de toezichthouders constateren dat je bedrijf of instelling zich niet houdt aan de informatieplicht dan kan er een dwangsom worden opgelegd. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. In veel gevallen gaat het om een bedrag van 1.000 euro per overtreding. Bedrijven of instellingen hoeven deze dwangsom niet te betalen als ze binnen de gestelde termijn de overtreding beëindigen.

Stappenplan informatieplicht

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je een uitgebreid stappenplan van de informatieplicht vinden. Zo weet je meteen of jouw bedrijf of instelling zich ook moet houden aan de informatieplicht.

Natasja Rohof

Bedankt voor het lezen! Ik heb dit artikel met liefde geschreven om jou te informeren. Is dat gelukt of heb je nog een vraag? Of een opmerking? Of wil je graag iets lezen over een ander onderwerp dat nog niet op onze blog staat?

Ik wil dit delen met mijn vrienden en volgers: