Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Wat als ik me later bedenk?

Overstappen

Twijfels? Geen probleem! Alle bij ons aangesloten partijen bieden in ieder geval het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Zodra je energieleverancier je overstap heeft bevestigd gaan er 14 dagen in waarin je vrij bent om van gedachten te veranderen. Wanneer je spijt hebt van je beslissing om een overstap te maken, kunnen wij deze nog voor je terugdraaien in deze 14 dagen.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je de betreffende verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de betreffende verkoper op de hoogte is gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. Je wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Voor de juiste contactgegevens verwijzen wij je naar de bevestigingsmail en/of de website van de betreffende verkoper. Let op: er kunnen uitzonderingen op het herroepingsrecht van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie hierover in de bevestigingsmail en/of op de website van de betreffende verkoper. Je bent alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.