Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Wie houdt toezicht op de Nederlandse energiemarkt?

Problemen en klachten

De minister van Economische Zaken heeft een aantal bevoegdheden om in te grijpen in de energiemarkt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt het dagelijks toezicht. De ACM stelt de netwerkkosten vast en neemt besluiten over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast kan de ACM sancties opleggen als energieleveranciers zich niet aan de regels houden.