Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Windenergie

De wind houdt nooit op met waaien. Dit maakt het een mooie, onuitputtelijke bron van energie. De Rijksoverheid streeft ernaar dat we steeds meer duurzame energie verbruiken in Nederland. Windenergie zal naast zonne-energie en waterkracht een belangrijke plaats innemen bij het opwekken van groene stroom.

 

Windenergie goed voor het milieu

Energie die met windkracht is opgewekt noemen we groene energie. Groene energie is een stuk minder vervuilend dan grijze energie dat wordt opgewekt met fossiele brandstoffen als kolen, gas en olie. De uitstoot van CO2 is bij een windmolen vijftig keer lager dan bij grijze stroom. De windturbines kunnen energie opwekken zonder de lucht te vervuilen of grondstoffen uit te putten. De wind is een onuitputtelijke energiebron. Er komt alleen CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine. Hier moeten wel fossiele brandstoffen voor worden gebruikt. Na drie tot zes maanden draaien heeft een windmolen die hoeveelheid CO2 al bespaard. Een windmolen gaat zo’n twintig jaar mee. De opwekking gebeurt zonder CO2-uitstoot.

 

Effecten op natuur en vogels

Het gebruik van windmolens voor de opwekking van energie heeft in 2010 de uitstoot van een half miljard kilo CO2 voorkomen. Bij de opwekking van dezelfde hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen had er een veel grotere belasting van het milieu plaatsgevonden. Naast deze positieve effecten op de natuur zijn er helaas ook nadelen aan het plaatsen van windmolens. Per jaar sterven zo’n 50.000 vogels door botsingen met de 1.880 Nederlandse windmolens (cijfers uit 2010). Dit lijkt een groot aantal, maar valt in het niet als het wordt vergeleken met de twee miljoen vogels die sterven in het verkeer. Windmolens kunnen ook de voedsel-, rust- en broedgebieden van vogels verstoren. Dit hangt erg van de vogelsoort en de plek af. Sommige vogelsoorten vliegen tussen de molens door en storen zich er niet aan. Andere soorten zoals eenden, ganzen, zwanen en steltlopers houden afstand van de windmolens.

 

Doelstellingen van de overheid

De Rijksoverheid stimuleert de productie van energie uit windkracht. In 2020 streeft de overheid ernaar 14% van alle energie in Nederland uit duurzame bronnen op te wekken. Windmolens op land en zee zullen in 2023 voor zo’n 8 miljoen huishoudens duurzame energie opwekken. De overheid hoopt dit te bereiken door bijvoorbeeld subsidies voor de productie van duurzame energie beschikbaar te stellen. Door het kabinet zijn elf gebieden aangewezen waar grote windmolenparken op land zullen worden geplaatst. Daarnaast is het de bedoeling dat in de Noordzee windmolenparken worden gebouwd.

 

Windenergie in Nederland

In 2010 waren er zo’n 1.880 windturbines op land in Nederland. Samen produceerden zij zo’n 4,5 miljard kWh aan stroom. Dat is genoeg voor vier procent van de Nederlandse energieconsumptie. De opgewekte energie staat gelijk aan het verbruik van 1,3 miljoen huishoudens. In Nederland is de potentie aanwezig om 20% van de energie op te wekken uit windkracht. Kleine windmolens zouden moeten worden vervangen met grotere. Daarnaast zouden er windmolenparken op zee moeten worden gebouwd, zoals al gedaan is voor de kust van Egmond aan Zee en IJmuiden.

 

Windmolens – Hoe werkt het?

Windmolens zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Net als bij de ouderwetse, Hollands molens draaien de wieken van de molens bij wind. Deze beweging wordt in energie omgezet en geleverd aan het net. De windmolen of windturbine bestaat uit drie onderdelen: de draaiende rotor met rotorbladen of wieken, de gondel en de mast. Als de wieken van de windmolen draaien, maakt de as in de gondel ook draaiende bewegingen. Via tandwielen wordt deze beweging overgebracht naar de elektriciteitsgenerator in de gondel die de beweging in stroom omzet. De molens zijn tot 200 meter hoog, omdat de wind op grote hoogtes harder en gelijkmatiger waait zonder invloed van bijvoorbeeld huizen, bomen of andere objecten. De gondel draait automatisch met de wind mee om de wieken zo gunstig mogelijk te positioneren.

 

Nadelen van windenergie

Energie uit windkracht is beter voor het milieu, omdat er minder CO2-uitstoot plaatsvindt. Toch zijn er ook enkele nadelen aan windenergie. Zoals hiervoor beschreven kunnen vogels hinder ondervinden van de windmolens. Stroom uit windkracht is een stuk duurder dan energie uit fossiele brandstoffen. Stroom uit windkracht kost tussen de 5 en 7 cent per kWh, terwijl stroom uit kolen- en kerncentrales tussen de 3 en 4 cent per kWh kosten. Als consument merk je dit verschil overigens niet. De overheid subsidieert de producenten van windenergie.

Daarnaast vinden mensen vaak dat windmolens het uitzicht ontsieren, dit wordt ook horizonvervuiling genoemd. Als de zon laag staat kan de slagschaduw van de wieken als hinderlijk worden ervaren. Aan de andere kant van de wieken kunnen de schitteringen van de reflectie vervelend zijn. Ook geluidsoverlast is een mogelijke vorm van overlast. De regels over het plaatsen van windmolen bij bewoonde gebieden zijn aangescherpt om dit soort hinder te voorkomen.

 

Investeren in windenergie (Windcentrale)

Ben jij een voorstander van windenergie? Je stimuleert windenergie door te kiezen voor een leverancier van groene stroom. Bekijk de verschillende leveranciers om te zien welke windkracht in de energiemix hebben. Je kunt zelfs een stapje verder om windenergie te stimuleren door zelf te investeren in windenergieprojecten. Bij de windcentrale kun je een aandeel in een windmolen kopen, een zogenaamde winddeel. 16 jaar lang krijg je stroom van jouw eigen (deel van de) windmolen. Dit kan voor maximaal 85% van je energieverbruik.

 

Een windturbine in jouw omgeving?

Als er plannen zijn voor een windmolen in jouw omgeving, dan kun je actief deelnemen aan de inspraakprocedure. Vaak proberen omwonenden de komst van een windmolen te verhinderen, omdat er overlast wordt verwacht. Door deel te nemen aan de inspraakprocedure en mee te denken over de plaatsing van de windmolen, eindigt deze op de best mogelijke plek. Als omwonende kun je ook voor een klein deel investeren in het project.

 

Windmolenparken op land en op zee

In Nederland staan er momenteel 2125 windturbines. 357 hiervan zijn geplaatst in zee. In de jaren zeventig en tachtig stonden windmolens nog eenzaam in het landschap. Vaak in de buurt van een boerderij. De masten waren toen nog niet heel hoog. Vanaf 1975 is de masthoogte van zo’n 20 meter opgelopen naar 200 meter. De grotere windmolens werden bij elkaar geplaatst in windmolenparken.

 

Windenergie thuis opwekken

Het is ook mogelijk om zelf windenergie op te wekken. Kleine windturbines met een maximale hoogte van 15 meter zijn verkrijgbaar voor particulieren. Een windturbine op het dak hoort ook tot de mogelijkheden. Om aan het verbruik van een gemiddeld gezin te voldoen, is een molen met een spanwijdte van minimaal vijf meter nodig. Er bestaan ook speciale windmolens voor de bebouwde kom. Deze kunnen goed overweg met wisselende weersomstandigheden. Alleen leveren deze een lager rendement op. Binnen hun levensduur zijn ze niet kostendekkend. Tot op heden zijn zonnepanelen vanuit praktisch en financieel oogpunt het meest interessant voor consumenten.

 

Laatste nieuws

Energie

22 oktober: Energie vraag & antwoord sessie met Tom

De energieprijzen zijn al maanden aan het stijgen en de winter komt eraan, dus wat betekent dit voor jouw energierekening? Om antwoord te geven op al jouw...

Lees meer
Energie

Uitleg over beperkte aanbod energieleveranciers

Laatste update: 15-10-2021 Als je bij ons een vergelijking hebt gemaakt, is het je waarschijnlijk opgevallen dat je maar uit een aantal energiecontracten...

Lees meer
Energie

Prinsjesdag 2021: wat verandert er voor jou?

Deze week was het weer zover: de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Op deze dag spreekt onze Koning de Troonrede uit. Hij vertelt dan hoe het...

Lees meer