Barometer 2018 - Een derde overstappers kiest voor duurzame energie - Easyswitch

Barometer 2018 – Een derde overstappers kiest voor duurzame energie

Barometer 2018

Jaarlijks onderzoeken wij de trends in de energie overstapmarkt: welke keuzes maakten overstappers in 2018 en wat betekent dit voor de Nederlandse energiemarkt? Afgelopen jaar steeg het aantal overstappers weer en een derde koos voor een duurzaam energiecontract. In de afgelopen drie jaar is de vraag naar duurzame energie met 12 procent gestegen. Dit is weliswaar een stijging, maar het gaat stapvoets. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, moeten we grotere stappen gaan maken.

 

Duurzame energie in Nederland loopt achter op Europa

Als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2020, dan loopt Nederland flink achter op de rest van Europa. In 2017 werd in Europa 17,5 procent van de totale energie duurzaam opgewekt, terwijl in Nederland maar 6,6 procent van de energie uit duurzame bronnen kwam. Onze klimaatdoelstelling voor 2020 is dat 14 procent uit hernieuwbare bronnen komt. Ondertussen staat 2020 al om de hoek, dus dit jaar moet er flink wat veranderen om dit doel te kunnen halen.

 

Utrecht met kop en schouders groenste provincie

Inwoners van Utrecht zijn het meest duurzaam georiënteerd wat betreft energie keuze. Voor het derde jaar op rij kiezen overstappers uit Utrecht het vaakst voor een duurzaam energiecontract. Vorig jaar verkoos 40 procent een duurzaam energiecontract boven een niet-duurzaam contract. Noord- en Zuid-Holland volgen al twee jaar op gepaste afstand, wat de Randstad tot het meest duurzame gebied van Nederland maakt.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:650px;overflow:hidden" src="https://localfocus2.appspot.com/5c8776fb609de"></iframe>

Deze energieleveranciers deden in 2018 de beste zaken

Ieder jaar zien energieleveranciers klanten komen en gaan, maar welke leverancier wist onderaan de streep het meest te groeien? De absolute winnaar van 2018 is Vandebron. In negen van de twaalf provincies maakte de leverancier de grootste groei door met een groot aantal nieuwe klanten en maar weinig vertrekkende klanten. Greenchoice volgt Vandebron op de voet. In drie provincies groeiden zij het hardst en in de overige provincies namen ze vaak de tweede plek in na Vandebron.

 

Barometer per provincie

Per provincie verschilt het overstapgedrag: hoeveel mensen overstappen, hoe duurzaam de keuzes zijn die zij maken en hoe dit de afgelopen drie jaar ontwikkeld is. Klik in de onderstaande lijst op de provincie waar je meer informatie over wilt lezen.

 

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

 

Drenthe

Het maken van een duurzame keuze is voor veel inwoners uit Drenthe nog niet de belangrijkste reden om een nieuw energiecontract af te sluiten. In de afgelopen vier jaar stond de provincie drie keer in de top 3 minst duurzame provincies. Ondanks deze plek op de ranglijst maakte Drenthe afgelopen jaar wel een grote stap richting duurzaam. Het percentage overstappers uit de provincie dat koos voor een duurzaam energiecontract nam met 7,19 procent toe. Vandebron mocht een groot deel van deze overstappers als nieuwe klant verwelkomen en werd daarmee de best presterende energieleverancier in Drenthe.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876c20ea518" frameborder="0"></iframe>

Flevoland

Inwoners van Flevoland maken al jaren dezelfde keuze als het neerkomt op duurzame energie. In 2016 was de provincie hierdoor nog een voorloper, maar de overige provincies zijn het afgelopen jaar een inhaalrace begonnen en Flevoland massaal voorbij gegaan. In 2018 lag het aantal overstappers dat een duurzaam energiecontract koos nog maar net boven het landelijk gemiddelde.
Opvallend aan de provincie is dat het aantal overstappers in Flevoland erg laag is. Alleen in Zeeland stapten nog minder mensen over in 2018. Van de mensen die overstapten naar een andere energieleverancier kwam een groot deel bij Vandebron en Greenchoice terecht.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876cc4df95e" frameborder="0"></iframe>

Friesland

De afgelopen jaren is de vraag naar duurzame energie in Friesland weliswaar toegenomen, maar deze stijging gaat heel gestaag. De provincie blijft hierdoor flink achter op de rest van Nederland. In 2018 kozen Friezen, op Overijsselaars na, het minst vaak voor een duurzaam energiecontract. Toch kwam duurzame energieleverancier Vandebron uit de bus als hardst groeiende energieleverancier in de provincie.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876cd400449" frameborder="0"></iframe>

Gelderland

Inwoners van Gelderland zijn typerend voor het Nederlandse gemiddelde: al vier jaar op rij scoort de provincie het gemiddelde op de voorkeur voor duurzame energie en op het aantal mensen dat overstapt. In totaal koos 33 procent van de overstappers uit Gelderland voor een duurzaam energiecontract (het Nederlandse gemiddelde lag op 33,42 procent) en de provincie eindigde als 6e van de 12 op de ranglijst met het aantal overstappers per provincie.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876ce7c7fdd" frameborder="0"></iframe>

Groningen

Groningen behoort tot de provincies die onder het Nederlandse gemiddelde scoren als het neerkomt op duurzame energie. Toch heeft de provincie de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt. In 2016 stond de provincie nog in de top 3 minst duurzame leveranciers, maar sindsdien is het percentage overstappers dat duurzame energie boven niet-duurzame energie verkoos met 9 procent toegenomen. Duurzame energieleverancier Vandebron zag het klantenbestand in Gelderland het snelst groeien en liet de andere leveranciers ver achter zich.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876cf58e113" frameborder="0"></iframe>

Limburg

De interesse voor overstappen van energieleverancier en dan met name naar een duurzame leverancier is in Limburg al jaren bovengemiddeld. Vier jaar geleden was de provincie zelfs nog een voorloper die ruim boven de rest uitstak. Deze interesse bleef aanwezig, maar de overige provincies maakten ook stappen vooruit, waardoor Limburg langzaam werd ingehaald. Het aantal mensen dat overstapte is hier ook bovengemiddeld hoog: de provincie werd derde op de ranglijst van provincies met de meeste overstappers. Duurzame energieleverancier Greenchoice was afgelopen jaar de meest gekozen energieleverancier door Limburgers en maakte in deze provincie de grootste groei door.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876d04ba6b8" frameborder="0"></iframe>

Noord-Brabant

Noord-Brabanders weten goed hoeveel er bespaard kan worden door over te stappen van energieleverancier: opnieuw stapten veel inwoners over waardoor Noord-Brabant 2e werd op de ranglijst met het grootste aantal overstappers per provincie. Op het gebied van duurzame energie scoort Noord-Brabant gemiddeld, een derde van de overstappers koos in 2018 voor een duurzaam energiecontract. Greenchoice eindigde in de provincie als de snelst groeiende energieleverancier.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876d134ddbc" frameborder="0"></iframe>

Noord-Holland

Noord-Hollanders zijn duurzame energie de laatste jaren steeds belangrijker gaan vinden. In 2016 hadden nog weinig inwoners oog voor een duurzaam energiecontract en koos 1 op 5 voor duurzaam. Dat jaar eindigde Noord-Holland als de minst duurzame provincie van Nederland, maar de laatste twee jaar heeft de interesse in duurzame energie in de provincie een vogelvlucht genomen. Noord-Holland nam in 2018 voor het tweede jaar op rij de tweede positie in. Afgelopen jaar verkoos 36 procent van de overstappers uit Noord-Holland een duurzaam energiecontract boven een niet-duurzaam contract. Vandebron en Greenchoice deden de beste zaken in Noord-Holland.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876d215c45e" frameborder="0"></iframe>

Overijssel

Overijssel is al jaren de minst duurzaam georiënteerde provincie. Daarentegen is de provincie wel koploper als het neerkomt op het aantal mensen dat jaarlijks overstapt van energieleverancier. Ondanks de lage score op het gebied van duurzaamheid, maakt de provincie wel stappen. Ten opzichte van 2017 is het aantal overstappers dat een duurzaam contract boven een niet-duurzaam contract verkoos met 6 procent gestegen, waardoor Overijssel tot een van de snelste stijgers behoort. Vandebron was de leverancier die het aantal Overijsselaars in het klantenbestand afgelopen jaar het hardst zag groeien.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876d2ff255c" frameborder="0"></iframe>

Utrecht

Utrechters mogen met overtuiging de meest duurzame overstappers genoemd worden. Niet alleen voert de provincie al drie jaar de ranglijst van duurzaamste provincies aan, met een percentage van 40 procent kozen afgelopen jaar opvallend veel inwoners voor duurzame energie. Het is dan ook niet verrassend dat de snelst groeiende leveranciers in de provincie Utrecht twee duurzame leveranciers zijn: Vandebron en Greenchoice.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876d3de0464" frameborder="0"></iframe>

Zeeland

Van alle provincies is het aantal overstappers dat afgelopen jaar koos voor duurzame energie in Zeeland het hardst gestegen. Bijna 8 procent meer Zeeuwen kozen in 2018 voor duurzame energie vergeleken met 2017. Het aantal inwoners van Zeeland dat jaarlijks overstapt van energieleverancier blijft echter sterk achterlopen op de rest van Nederland. In alle overige provincies ligt het aantal overstappers gemiddeld twee keer hoger dan in Zeeland.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876d4b9e761" frameborder="0"></iframe>

Zuid-Holland

Zuid-Holland nam in 2018 voor het tweede jaar de derde plaats in op de ranglijst van duurzaamste provincies. Ten opzichte van 2017 groeide het aantal overstappers dat koos voor duurzame energie echter niet. Een trend die in de andere provincies wel duidelijk naar voren kwam. Greenchoice wist veel nieuwe klanten binnen te halen en zag er relatief weinig vertrekken, waardoor het in Zuid-Holland de hardst groeiende leverancier werd.

Gebruik de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" style="width: 100%; height: 650px; overflow: hidden;" src="https://localfocus2.appspot.com/5c876d5837e84" frameborder="0"></iframe>

We moeten verduurzamen, wat kan jij doen?

Om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen hebben we nog een lange weg te gaan, terwijl de deadline al bijna in zicht is. Dit is geen rooskleurig beeld, maar als we de doelen van het Klimaatakkoord willen halen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Wil jij ervoor zorgen dat er meer duurzame energie opgewekt wordt, dan is dat makkelijker dan je misschien denkt. Als je een eigen dak hebt kan je ervoor kiezen om zonnepanelen aan te schaffen en een deel van je stroom zelf duurzaam op te gaan wekken. Maar het kan nog makkelijker. Je kan ook overstappen naar een duurzaam energiecontract. De energie die je dan geleverd krijgt, is opgewekt door hernieuwbare bronnen in Nederland. Je zorgt er zo voor dat de vraag naar duurzame energie toeneemt, waardoor energieleveranciers meer moeten gaan investeren in duurzame energiebronnen. Daarnaast bespaar je zelf ook nog eens een hoop geld door over te stappen. Als je een vergelijking maakt herken je een duurzaam energiecontract aan het groene blaadje, of je kan bij de filter kiezen voor ‘duurzame energie’. Besparen en verduurzamen: win-win!

Willemijn

Bedankt voor het lezen! Ik heb dit artikel met liefde geschreven om jou te informeren. Is dat gelukt of heb je nog een vraag? Of een opmerking? Of wil je graag iets lezen over een ander onderwerp dat nog niet op onze blog staat?

Ik wil dit delen met mijn vrienden en volgers: