DSW maakt zorgpremie 2024 bekend! - Easyswitch

DSW maakt zorgpremie 2024 bekend!

Zorgverzekeraar DSW heeft aangekondigd dat de zorgpremie voor 2024 aanzienlijk zal stijgen. De nieuwe premie van € 149,- per maand is een toename van € 11,50, wat de meest significante stijging is sinds 2006. De hoogte van deze zorgpremie is richtinggevend voor andere zorgverzekeraars. DSW heeft met 8,4 procent haar grootste premieverhoging sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006. Toch was deze stijging niet geheel onverwacht, want tijdens Prinsjesdag voorspelde het kabinet al een gemiddelde toename van zo’n € 12,- per maand.

Redenen achter de stijging

De Groot, bestuurder van DSW, legt de hoofdredenen achter de stijging uit. De zorgsector heeft in 2023 te maken gehad met oplopende salarissen. Bijna 60% van de zorgkosten bestaat uit lonen. Het is dus onvermijdelijk dat wanneer de lonen stijgen, dit effect heeft op de premies. Naast loonstijgingen ziet de sector ook een jaarlijkse toename in de vraag naar zorg als gevolg van de vergrijzing en veroorzaakt de huidige hoge inflatie extra kosten.

Financiële reserves nemen af

Een andere uitdaging is het afnemende gebruik van financiële reserves door zorgverzekeraars om premiestijgingen te compenseren. DSW heeft in voorgaande jaren de stijging kunnen beperken door een deel van deze reserves aan te spreken. Op dit moment heeft DSW niet genoeg reserves om verantwoord de premie minder hard te laten stijgen.

Het toekomstige zorglandschap

Als de vijfde grootste zorgverzekeraar van Nederland met ongeveer 800.000 klanten, is DSW’s beslissing een goede voorspeller voor de richting van de hoogte van de zorgpremies die nog bekend gaan worden. Met de deadline van 12 november voor andere verzekeraars om hun premies bekend te maken, zullen de zorgpremies goed in de gaten worden gehouden.

Betalingsmodel in de zorg: tijd voor verandering

De Groot, de bestuurder van DSW, heeft zorgen over de huidige betalingsprikkels in de zorg. Het huidige systeem, waarbij zorgverleners vaak per behandeling worden vergoed, moedigt het uitvoeren van meer behandelingen aan. Dit heeft oplopende zorgkosten als gevolg. De Groot pleit voor een alternatieve aanpak, zoals DSW in Zuid-Holland hanteert: betalingen gebaseerd op patiëntgroepen. Bovendien ziet hij graag dat toekomstige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners grotendeels worden onderhandeld door de grootste zorgverzekeraar in een regio.

Toekomst van het Nederlandse zorgstelsel

Met de huidige trends in zorgkosten en de bekendmaking van DSW over hun zorgpremie voor 2024, bevindt het Nederlandse zorgstelsel zich op een kritisch punt. De vraag is niet alleen hoe zorgverzekeraars in de toekomst hun premies zullen vaststellen, maar ook hoe het stelsel als geheel kan inspelen op de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Ook de komende jaren zal uitvoerig gepraat worden over hoe we de gezondheidszorg betalen en organiseren.

Frederique Binneveld

Bedankt voor het lezen! Ik heb dit artikel met liefde geschreven om jou te informeren. Is dat gelukt of heb je nog een vraag? Of een opmerking? Of wil je graag iets lezen over een ander onderwerp dat nog niet op onze blog staat?

Ik wil dit delen met mijn vrienden en volgers: