Opzegboete energie 2024 | Nieuwe opzegvergoeding vanaf juni

Opzegboete energie

Natuurlijk wil je van energieleverancier overstappen zonder dat je een boete krijgt. Je kunt alleen een boete krijgen als je een energiecontract voor bepaalde tijd (vast contract) hebt en te vroeg overstapt. Per 1 juni 2023 is de hoogte van de opzegboete veranderd. Lees verder om te weten te komen wat de veranderingen voor jou betekenen en hoe de hoogte van de nieuwe boetes worden berekend.

Wat is een opzegboete voor energie?

De opzegboete is een soort vergoeding die betaald moet worden aan de energieleverancier voor het voortijdig verbreken van je contract. De boete kan alleen in rekening worden gebracht als de overeenkomst nog loopt wanneer je opzegt. Bijvoorbeeld wanneer je een contract voor 3 jaar afsluit en na een jaar al wilt overstappen, dan zeg je het contract voor het einde van de contractduur op. Je moet dan een opzegboete betalen. Op een enkele uitzondering na, brengen alle energieleveranciers bij contractbreuk een opzegboete in rekening.

In het energiejournaal legt onze energie-expert Tom Schlagwein uit wat er verandert aan de opzegboete.

Waarom veranderde de opzegboete per 1 juni 2023?

Bij het afsluiten van een vast energiecontract, koopt de energieleverancier direct de energie in die hij nodig heeft om jou te kunnen voorzien in de energiebehoefte. Als je dan voortijdig je contract opzegt, blijft de energieleverancier zitten met ingekochte energie die jij niet hebt afgenomen. Door de prijsstijging in de afgelopen twee jaar, woog de hoogte van de opzegboetes niet op tegen de financiële schade die de leverancier zou lijden bij voortijdige opzegging.
Vanwege het risico op hoge financiële schade wilden veel leveranciers geen vaste contracten aanbieden. Als het ACM de regeling omtrent de opzegboete zou veranderen en hiermee het risico op financiële schade zou verkleinen, wilden de meeste leveranciers weer vaste contracten aanbieden.

Nieuwe rekenmethode per 1 juni 2023

De ACM heeft nieuwe regels voorgesteld met daarin de wijzigingen voor opzegboetes. De hoogte van de nieuwe opzegboetes wordt bepaald door de financiële schade die de leverancier lijdt bij het voortijdig opzeggen van het contract door de klant. De financiële schade van de energieleverancier wordt berekend aan de hand van drie criteria:

 1. De energietarieven van het huidige energiecontract dat wordt verbroken
 2. De energietarieven die nieuwe klanten, met een vergelijkbaar contract, worden aangeboden.
 3. De resterende hoeveelheid energie die de klant nog zou afnemen als deze niet voortijdig zijn contract had opgezegd.

De financiële schade voor de leverancier wordt op de onderstaande manier berekend:

Opzegboete stroom:
(Energietarieven volgens huidige contract – nieuwe energietarieven) x de resterende hoeveelheid kWh = boete
Opzegboete gas:
(Gastarieven volgens huidige contract – nieuwe gastarieven) x de resterende hoeveelheid m3 gas = boete

Voorbeeld nieuwe energie opzegboete

In dit voorbeeld gaan we uit van een 1-jarig energiecontract dat je op 10 september 2023 hebt afgesloten. Bij het aanvragen van het contract had je je jaarverbruik geschat op 3000 kWh stroom en 1000 m3 gas. Op 10 april 2024 zeg je het energiecontract op. In de eerste 7 maanden heb je hier 2000 kWh en 700 m3 van verbruikt. De tarieven die je betaalt zijn € 0,40 per kWh en € 1,90 per m3.


Klant Geschat jaarverbruik Prijs Totale kosten
Stroom 3000 kWh € 0,40 € 1200,-
Gas 1000 m3 € 1,90 € 1900,-

De leverancier blijft zitten met het restant van 1000 kWh en 300 m3. De stroom- en gasprijzen bij de leverancier zijn in die 7 maanden gedaald van € 0,40 naar € 0,30 en van € 1,90 naar € 1,10. De prijzen die nieuwe klanten betalen voor hetzelfde contract zijn dus € 0,10 lager voor stroom en € 0,70 lager voor gas.


Leverancier Resterende hoeveelheid Prijsverschil Schade voor leverancier
Stroom 1000 kWh € 0,10 € 100,-
Gas 300 m3 € 0,70 € 210,-
Totaal € 310,00

De totale opzegboete komt uit op € 310,-. In de huidige situatie zou dit uitkomen op slechts € 100,-. Een flink verschil!

Uitzonderingen voor een opzegboete

In drie enkele gevallen mag je energieleverancier géén opzegboete in rekening brengen:

 • Binnen 7 dagen voor het einde van je contract zeg je het energiecontract op
 • De tarieven van energie zijn op het moment van opzeggen hoger dan de energietarieven die in jouw contract staan.
 • De energieleverancier brengt de boete pas na 6 weken in rekening.

Hoe hoog waren de opzegvergoedingen voor 1 juni 2023?

De energieleveranciers waren voor 1 juni gebonden aan maximumbedragen die zij in rekening mochten brengen. Bij de energiecontracten die voor 1 juni 2023 zijn afgesloten is het maximumbedrag van de boete afhankelijk van de resterende looptijd. Deze bedragen zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgesteld. Een energierekening is doorgaans opgesteld uit een elektriciteits- en gascontract. Als je beide producten eerder wilt opzeggen, moet je dit bedrag dus tweemaal betalen. Een opzegging kan duurder uitpakken dan de vergoeding alleen. Heeft de energieleverancier bijvoorbeeld een welkomstkorting beloofd? Deze wordt meestal pas aan het einde van de contractduur uitgekeerd. Bij een eerdere opzegging kan je deze welkomstkorting of welkomstpremie dus mislopen.


Resterende contractduur Opzegboete stroom Opzegboete gas Opzegboete stroom en gas
Korter dan 1,5 jaar € 50 € 50 € 100
1,5 tot 2 jaar € 75 € 75 € 150
2 tot 2,5 jaar € 100 € 100 € 200
Langer dan 2,5 jaar € 125 € 125 € 250

Wanneer krijg je een opzegboete?

Om te begrijpen wanneer je een opzegboete verschuldigd bent, moet er onderscheid worden gemaakt tussen drie situaties waarop het contract kan worden opgezegd. Een opzegboete kan zoals eerder aangegeven alleen in rekening worden gebracht bij een contract voor bepaalde tijd. In het contract moet dus een duidelijke einddatum worden genoemd.

1. Je contract loopt binnenkort af

Je stapt over aan het einde van je contractduur. Dit moment ligt het meest voor de hand. Je mag overstappen naar een andere leverancier en hoeft verder geen opzegboete te betalen. Het enige waar je wel aan moet denken is de opzegtermijn. Deze is in de meeste gevallen minstens 30 dagen voor het einde van het contract. Je nieuwe leverancier zegt je huidige contract voor je op en start met leveren op de afgesproken datum.

2. Je contract was al afgelopen

Als je na afloop van je contract niet ingaat op het verlengaanbod van je leverancier, dan wordt je contract omgezet naar een variabel contract. Had je dus eerst een contract voor bepaalde tijd en de contractduur is inmiddels verlopen? Als je na het einde van dit contract geen nieuw contract hebt getekend, is je contract dus omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Dat contract mag je meteen opzeggen. Je moet alleen rekening houden met de opzegtermijn van je energieleverancier. Houd er ook rekening mee dat de meeste leveranciers niet gelijk kunnen leveren. Zorg er dus voor dat je niet zomaar je contract opzegt voordat je een startdatum hebt van je nieuwe contract.

3. Je contract loopt nog

Je contract loopt nog, maar je wilt al opzeggen? Dan moet je waarschijnlijk een opzegboete betalen. Je hebt namelijk een afspraak met de energieleverancier gemaakt om voor een bepaalde tijd energie af te nemen, die nu wordt verbroken. Dit geeft de energieleverancier het recht een opzegboete in rekening te brengen. De energieleverancier moet zich wel aan de maximumbedragen houden, zoals ze door de Autoriteit Consument & Markt zijn opgesteld. Houd er wel rekening mee dat de welkomstkorting in veel gevallen ook wegvalt en je hier geen recht meer op hebt.

Energiecontracten vergelijken

 

De opzegboete bij stilzwijgende verlenging

Beweert de energieleverancier dat er sprake was van een stilzwijgende verlenging en dat er een opzegboete verschuldigd is? Dit klopt niet! Na het einde van je contractduur mag de energieleverancier je vaste contract niet stilzwijgend verlengen, maar moet het contract worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Een variabel contract mag dus altijd per direct worden opgezegd. Het enige waar je rekening mee moet houden is de opzegtermijn. Deze is doorgaans 30 dagen. Wanneer je een verlengingsaanbod bent aangegaan sluit je eigenlijk weer een nieuw contract af. In dit geval kan een leverancier weer wel een boete voor contractbreuk in rekening brengen.

Tot wanneer kan de opzegvergoeding in rekening worden gebracht?

Nadat het contract is beëindigd, ontvang je van de energieleverancier een eindafrekening. Deze moet binnen 6 weken na de overstap of verhuizing worden verstuurd, dit kan ook per email. Op de eindafrekening wordt meestal de opzegboete in rekening gebracht. Staat de boete er niet op? Dan is het niet zo dat de boete niet betaald hoeft te worden. De leverancier kan tot 2 jaar na de overstap deze nog opeisen.

Wat kun je tegen de opzegboete doen?

Het kan voorkomen dat de energieleverancier ten onrechte een opzegboete in rekening brengt of dat er iets niet klopt. Denk aan de hoogte van het bedrag of dat de rekening te laat is verstuurd. In dit soort gevallen kun je mogelijk stappen ondernemen om de rekening niet te hoeven betalen.

Stappen tegen een onterechte opzegboete:

 1. Controleer of de boete ook echt onterecht is. Wanneer hij op tijd is verstuurd en het bedrag klopt kun je helaas niet tegen de boete ingaan. Klopt er iets niet? Bekijk dan stap 2.
 2. Neem contact op met de energieleverancier. Misschien is er een simpele fout gemaakt en kan deze eenvoudig worden opgelost. Probeer het in eerste instantie altijd op te lossen met je energieleverancier. Helpt dit niet? Bekijk dan stap 3.
 3. Dien bezwaar in bij de energieleverancier. De wijze waarop dit moet vind je in de algemene voorwaarden van je contract. Doorgaans moet je per brief de klacht kenbaar maken en een termijn noemen waarbinnen je een reactie verwacht. Dit levert niets op? Bekijk dan stap 3.
 4. Leg het voor aan de Geschillencommissie. Als je het niet eens bent met de beslissing van de energieleverancier, leg je het de Geschillencommissie voor. Deze commissie behandelt onafhankelijk klachten van consumenten tegen een energieleverancier. Je moet hiervoor wel klachtengeld betalen, dit betreft € 52,50.
 5. Mocht er na de Geschillencommissie nog geen oplossing zijn dan kun je een gerechtelijke procedure overwegen. Echter duurt dit proces erg lang en kunnen de kosten hoog oplopen. Je moet dan een afweging maken of dit niet meer geld en moeite gaat kosten dan het betalen van de boete zelf.

Is het verstandig eerder op te zeggen?

In sommige gevallen kan het goedkoper zijn om een veel goedkoper energiecontract te kiezen en de opzegboete voor lief te nemen. Dit is alleen als de prijzen in de markt flink dalen. Je moet dan even een rekensommetje maken. Hoeveel verwacht je te gaan besparen bij je nieuwe energieleverancier? Is de besparing hoger dan de opzegboete die je moet betalen? Dan kan het verstandig zijn om het contract eerder op te zeggen. Houd er wel rekening mee dat je bij een eerdere opzegging de welkomstkorting of welkomstpremie kan mislopen.

Kom je er niet uit?

Weet je niet zeker of vroegtijdig opzeggen in jouw geval zinvol is? Neem contact op met onze klantenservice. Wij helpen je graag met de berekening! Ook voor andere vragen over opzegboetes kun je bij ons terecht.

Vergelijk energie

Laatste update: 10 januari 2024
Gecontroleerd door: Tom Schlagwein

Laatste nieuws

Blog

DSW maakt zorgpremie 2024 bekend!

Zorgverzekeraar DSW heeft aangekondigd dat de zorgpremie voor 2024 aanzienlijk zal stijgen. De nieuwe premie van € 149,- per maand is een toename van €...

Lees meer
Blog

Prinsjesdag 2023: Wat verandert er in 2024 voor jou?

Gisteren was het weer zover: de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Op deze dag spreekt onze Koning de Troonrede uit. Hij vertelt dan hoe het...

Lees meer

Onrust bij zonnepanelenbezitters om mogelijke terugleveringskosten door energieleveranciers

Bij onze klantenservice merken we dat de vragen van bezorgde zonnepanelenbezitters hierover met de dag toenemen. We verwachten dat meerdere energieleveranciers...

Lees meer