Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Opzegboete energie

Natuurlijk wil je van energieleverancier overstappen zonder dat je een boete (ook wel opzegvergoeding genoemd) krijgt. Je kunt alleen een boete krijgen als je een energiecontract voor bepaalde tijd (vast contract) hebt en te vroeg overstapt. Wanneer je te vroeg overstap is de kans groot dat je een boete zult krijgen voor contractbreuk. Energieleveranciers zijn door de Autoriteit Consument & Markt gebonden aan maximumbedragen die zij in rekening mogen brengen voor contractbreuk. Vanaf 1 juni 2023 gaat de hoogte van de boete veranderen. Lees hieronder in welke situaties je een opzegboete kunt krijgen en wat de hoogte van de huidige én nieuw boete is. 

Wat is een opzegboete voor energie?

De opzegboete is een soort vergoeding die betaald moet worden aan de energieleverancier voor het vroegtijdig verbreken van je contract. De boete kan alleen in rekening worden gebracht als de overeenkomst nog loopt wanneer je opzegt. Als je een contract voor 3 jaar afsluit en na een jaar al wilt overstappen, dan zeg je bijvoorbeeld het contract voor het einde van de contractduur op. Je moet dan waarschijnlijk een opzegboete betalen. Op een enkele uitzondering na, brengen alle energieleveranciers bij contractbreuk een opzegboete in rekening.

De hoogte van opzegboetes gaat veranderen

De opzegboetes voor energie gaan vanaf 1 juni 2023 veranderen. Dit komt doordat de energieprijzen enorm zijn gestegen, waardoor de hoogte van de boetes niet meer opweegt tegen het risico van energieleveranciers. Daardoor zal het voor consumenten al snel lonen om voortijdig op te zeggen en de boete voor lief te nemen. Dit zorgt voor grote risico’s bij energieleveranciers, die mogelijk met grote hoeveelheden (relatief) duur ingekochte energie komen te zitten. Deze energie kunnen zij dan niet of enkel nog met verlies verkopen. Daarom heeft de ACM een oplossing gezocht, zodat er weer meer vaste energiecontracten kunnen worden aangeboden. Het verhogen van de opzegboetes bleek een geschikte oplossing voor dit probleem.

Nieuwe rekenmethode per 1 juni 2023

De ACM heeft in oktober nieuwe regels voorgesteld met daarin de wijzigingen voor opzegboetes. De nieuwe boetes worden bepaald door uit te rekenen hoeveel schade de leverancier leidt bij het voortijdig opzeggen van het contract door klant. De schade wordt berekend op basis van de kosten voor de ingekochte energie, de resterende hoeveelheid stroom en/of gas en de uiteindelijke verkoopwaarde aan een nieuwe klant.

Voorbeeld nieuwe energie opzegboete

In dit voorbeeld gaan we uit van een 1-jarig energiecontract dat je na 6 maanden opzegt. Bij het aanvragen van het contract had je je jaarverbruik ingeschat op 3000 kWh stroom en 1000 m3 gas. In de eerste 6 maanden heb je hier 2000 kWh en 400 m3 van verbruikt. De tarieven die je betaalt zijn: € 0,50 per kWh en 2,50 per m3.


Klant Geschat jaarverbruik Prijs Totale kosten
Stroom 3000 kWh € 0,50 € 1500,00
Gas 1000 m3 € 2,50 € 2500,00

De leverancier blijft zitten met het restant van 1000 kWh en 600 m3. De stroom en gasprijzen bij de leverancier zijn in die 6 maanden gedaald van € 0,50 naar € 0,40 en van € 2,50 naar € 2,00. De prijzen die nieuwe klanten betalen voor hetzelfde contract zijn dus 10 cent lager voor stroom en 50 cent lager voor gas.


Leverancier Resterende hoeveelheid Prijsverschil Schade voor leverancier
Stroom 1000 kWh € 0,10 € 100,00
Gas 600 m3 € 0,50 € 300,00
Totaal € 400,00

De totale opzegboete komt uit op € 400. In de huidige situatie zou dit uitkomen op slechts € 100. Een flink verschil!

Let op: De wijziging van de opzegboetes zoals hierboven beschreven moet nog plaatsvinden. De wijziging zal op zijn vroegst op 1 juni 2023 ingaan.

Hoe hoog zijn de huidige opzegvergoedingen?

De energieleveranciers zijn gebonden aan maximumbedragen die zij in rekening mogen brengen. Op dit moment is het maximumbedrag afhankelijk van hoe lang het contract nog had moeten lopen. Deze bedragen zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgesteld. Een energierekening is doorgaans opgesteld uit een elektriciteits- en gascontract. Als je beide producten eerder wilt opzeggen, moet je dit bedrag dus tweemaal betalen. Een opzegging kan duurder uitpakken dan de vergoeding alleen. Heeft de energieleverancier bijvoorbeeld een welkomstkorting beloofd? Deze wordt meestal pas aan het einde van de contractduur uitgekeerd. Bij een eerdere opzegging kan je deze welkomstkorting of welkomstpremie dus mislopen.


Resterende contractduur Opzegboete stroom Opzegboete gas Opzegboete stroom en gas
Korter dan 1,5 jaar € 50 € 50 € 100
1,5 tot 2 jaar € 75 € 75 € 150
2 tot 2,5 jaar € 100 € 100 € 200
Langer dan 2,5 jaar € 125 € 125 € 250

Wanneer krijg je een opzegboete?

Om te begrijpen wanneer je een opzegboete verschuldigd bent, moet er onderscheid worden gemaakt tussen drie situaties waarop het contract kan worden opgezegd. Een opzegboete kan zoals eerder aangegeven alleen in rekening worden gebracht bij een contract voor bepaalde tijd. In het contract moet dus een duidelijke einddatum worden genoemd.

1. Je contract loopt binnenkort af

Je stapt over aan het einde van je contractduur. Dit moment ligt het meest voor de hand. Je mag overstappen naar een andere leverancier en hoeft verder geen opzegboete te betalen. Het enige waar je wel aan moet denken is de opzegtermijn. Deze is in de meeste gevallen minstens 30 dagen voor het einde van het contract. Je nieuwe leverancier zegt je huidige contract voor je op en start met leveren op de afgesproken datum.

2. Je contract was al afgelopen

Als je na afloop van je contract niet ingaat op het verlengaanbod van je leverancier, dan wordt je contract omgezet naar een variabel contract. Had je dus eerst een contract voor bepaalde tijd en de contractduur is inmiddels verlopen? Als je na het einde van dit contract geen nieuw contract hebt getekend, is je contract dus omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Dat contract mag je meteen opzeggen. Je moet alleen rekening houden met de opzegtermijn van je energieleverancier. Houd er ook rekening mee dat de meeste leveranciers niet gelijk kunnen leveren. Zorg er dus voor dat je niet zomaar je contract opzegt voordat je een startdatum hebt van je nieuwe contract.

3. Je contract loopt nog

Je contract loopt nog, maar je wilt al opzeggen? Dan moet je waarschijnlijk een opzegboete betalen. Je hebt namelijk een afspraak met de energieleverancier gemaakt om voor een bepaalde tijd energie af te nemen, die nu wordt verbroken. Dit geeft de energieleverancier het recht een opzegboete in rekening te brengen. De energieleverancier moet zich wel aan de maximumbedragen houden, zoals ze door de Autoriteit Consument & Markt zijn opgesteld. Houd er wel rekening mee dat de welkomstkorting in veel gevallen ook wegvalt en je hier geen recht meer op hebt.

Energiecontracten vergelijken

 

De opzegboete bij stilzwijgende verlenging

Beweert de energieleverancier dat er sprake was van een stilzwijgende verlenging en dat er een opzegboete verschuldigd is? Dit klopt niet! Na het einde van je contractduur mag de energieleverancier je vaste contract niet stilzwijgend verlengen, maar moet het contract worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Een variabel contract mag dus altijd per direct worden opgezegd. Het enige waar je rekening mee moet houden is de opzegtermijn. Deze is doorgaans 30 dagen. Wanneer je een verlengingsaanbod bent aangegaan sluit je eigenlijk weer een nieuw contract af. In dit geval kan een leverancier weer wel een boete voor contractbreuk in rekening brengen.

Tot wanneer kan de opzegvergoeding in rekening worden gebracht?

Nadat het contract is beëindigd, ontvang je van de energieleverancier een eindafrekening. Deze moet binnen 6 weken na de overstap of verhuizing worden verstuurd, dit kan ook per email. Op de eindafrekening moet ook de opzegboete in rekening worden gebracht. Is binnen 6 weken de opzegboete niet in rekening gebracht? Dan hoef je deze dus niet te betalen. Als de energieleverancier dit na 6 weken toch doet, kun je stappen ondernemen.

Wat kun je tegen de opzegboete doen?

Het kan voorkomen dat de energieleverancier ten onrechte een opzegboete in rekening brengt of dat er iets niet klopt. Denk aan de hoogte van het bedrag of dat de rekening te laat is verstuurd. In dit soort gevallen kun je mogelijk stappen ondernemen om de rekening niet te hoeven betalen.

Stappen tegen een onterechte opzegboete:

  1. Controleer of de boete ook echt onterecht is. Wanneer hij op tijd is verstuurd en het bedrag klopt kun je helaas niet tegen de boete ingaan. Klopt er iets niet? Bekijk dan stap 2.
  2. Neem contact op met de energieleverancier. Misschien is er een simpele fout gemaakt en kan deze eenvoudig worden opgelost. Probeer het in eerste instantie altijd op te lossen met je energieleverancier. Helpt dit niet? Bekijk dan stap 3.
  3. Dien bezwaar in bij de energieleverancier. De wijze waarop dit moet vind je in de algemene voorwaarden van je contract. Doorgaans moet je per brief de klacht kenbaar maken en een termijn noemen waarbinnen je een reactie verwacht. Dit levert niets op? Bekijk dan stap 3.
  4. Leg het voor aan de Geschillencommissie. Als je het niet eens bent met de beslissing van de energieleverancier, leg je het de Geschillencommissie voor. Deze commissie behandelt onafhankelijk klachten van consumenten tegen een energieleverancier. Je moet hiervoor wel klachtengeld betalen, dit betreft € 52,50.
  5. Mocht er na de Geschillencommissie nog geen oplossing zijn dan kun je een gerechtelijke procedure overwegen. Echter duurt dit proces erg lang en kunnen de kosten hoog oplopen. Je moet dan een afweging maken of dit niet meer geld en moeite gaat kosten dan het betalen van de boete zelf.

Is het verstandig eerder op te zeggen?

In sommige gevallen kan het goedkoper zijn om een veel goedkoper energiecontract te kiezen en de opzegboete voor lief te nemen. Dit is alleen als de prijzen in de markt flink dalen. Je moet dan even een rekensommetje maken. Hoeveel verwacht je te gaan besparen bij je nieuwe energieleverancier? Is de besparing hoger dan de opzegboete die je moet betalen? Dan kan het verstandig zijn om het contract eerder op te zeggen. Houd er wel rekening mee dat je bij een eerdere opzegging de welkomstkorting of welkomstpremie kan mislopen.

Kom je er niet uit?

Weet je niet zeker of vroegtijdig opzeggen in jouw geval zinvol is? Neem contact op met onze klantenservice. Wij helpen je graag met de berekening! Ook voor andere vragen over opzegboetes kun je bij ons terecht.

Vergelijk energie

Laatste update: 16 mei 2023
Gecontroleerd door: Tom Schlagwein

Laatste nieuws

Blog

Prinsjesdag 2022: wat verandert er voor jou?

Prinsjesdag 2022 staat net als voorgaande jaren in het teken van het nieuwe werkjaar van de regering en de vele wijzigingen die dit met zich mee brengt. Dit...

Lees meer
Energie

Onderzoek: Starter dubbel gestraft door energiemarkt

Nieuwe klanten betalen honderden euro’s per jaar meer voor energiecontract dan al bestaande klanten   Amsterdam, 12 september 2022 – Het eind van...

Lees meer
Energie

Variabele energietarieven laten lichte daling zien, forse stijging verwacht vanaf augustus

Er komt voorlopig nog geen eind aan de onstuimige energiemarkt. De prijzen van energie zijn nog steeds ongekend hoog, maar de variabele energietarieven per 1...

Lees meer