Smart grid - Wat is een smart grid? | Lees de uitleg op EasySwitch.nl

Smart grid

In ons huishouden merken we dat onze apparaten steeds slimmer worden. Denk bijvoorbeeld aan je smartphone, smart TV, smart wasmachine en smart lampen. In het kader van duurzaamheid en voortbordurend op het stukje energiebesparing is de vraag naar slimme energienetwerken toegenomen. Ongeveer een decennium geleden is hier een term voor geïntroduceerd, namelijk ‘smart grid’ (Nederlandse vertaling: slim energiesysteem). Meer uitleg over smart grids en jouw rol hierin lees je op deze pagina.

Wat is een smart grid?

Een smart grid is een intelligent energienet waar een slim meet- en regelsysteem aan verbonden is. Dit zorgt ervoor dat het aanbod van de verschillende energiebronnen kan worden afgestemd op de vraag voor zowel huishoudens als bedrijven. Wanneer er een woning is met een overschot aan energie, weet het slim energienetwerk of de energie gestroomlijnd moet worden aangevoerd naar de buren of moet worden herverdeeld.

Nederland innoveert met smart grid

smart grid ontwikkeling

Smart grids in de toekomst

Kort samenvattend is een smart grid een slim energiesysteem waarbij zonnepanelen, elektrische voertuigen, waterpompen, huishoudelijke elektronica, opslagsystemen en stations op slimme wijze een connectie hebben met elkaar. Het netwerk zorgt er dankzij de verbinding voor de zelf opgewekte stroom te verdelen gedurende dag en het door te sturen naar de buurtbewoners. Wij kunnen begrijpen dat dit toekomstbeeld nog op een ver-van-mijn-bed-show lijkt, maar tot voor kort leek dat toekomstbeeld een stap in het heden te zetten. In de zomer van 2021 bracht Duurzaam Gebouwd namelijk het nieuws uit over een nieuwe DC-grid op de snelweg N470 (een slim netwerk in samenwerking met DC systemen, smart grid en Dynnic Energy). Hiermee heeft Nederland een nieuwe mijlpaal in de energietransitie bereikt. Veel ontwikkelingen op het gebied van smart grid zullen volgen om onze stroomvoorziening toekomstbestendig te maken. Het streven is hierbij om iedereen minder afhankelijk te maken, door het bijvoorbeeld zelf op te wekken en zelf de controle te hebben over het energieverbruik.

traditioneel energiesysteem

Traditioneel systeem vs. Smart grid

In het huidig energiesysteem staan aantal grote energiecentrales aan de top van de energieketen, waarbij de energie-ontvanger/huishoudens passief en afhankelijk zijn van hen. Het grootste verschil met het slim energiesysteem is dat je een verschuiving ziet van wie aan het begin van de keten staan. Met een smart grid is namelijk de energie-ontvanger tevens de energie-opwekker. Met die onafhankelijkheid beschikken zij zelf over de data om de tijden in te zien wanneer de energietarieven bijvoorbeeld voordelig zijn. Voor een uitgebreid overzicht van het verschil tussen het traditioneel en slim systeem is, is dit schema beschikbaar van de structurele nieuwe verwachtingen ten opzichte van het huidig systeem. Bron: Energy Atlas (2018)
via Wikimedia Commons.

innovatie energietransitie

Innovatie wordt beloond

Om de nationale en mondiale klimaatdoelen te halen, bereiden we ons voor op de ontwikkeling van duurzame, betaalbare, veilige en betrouwbare slimme energiesystemen. De omscholing is al in volle gang. Maar daar blijft het niet bij. We zien in Nederland nog een arbeidstekort op het gebied van duurzame energie en smart grids. Bij zo’n systeem is het namelijk van belang ​​dat het om moet kunnen gaan met wisselingen in vraag en aanbod van hernieuwbare (duurzame) energie. Daarom zullen we geregeld in aanmerking komen met omscholing-campagnes en prestigieuze prijsuitreikingen voor het beste innovatieproject. Een voorbeeld hiervan is de International Smart Grid Action Network (ISGAN) die sinds 2014 innovatie-innovatievelingen beloond met een ISGAN Award of Excellence. Elke editie stelt een vooraf bepaald onderwerp centraal. In 2022 zijn er twee onderwerpen waar de innovators zich op moeten focussen: 1) elektrisch vervoer, 2) de arbeidsmarkt. De winnende smart grid-innovatieprojecten wereldwijd worden bekendgemaakt in het najaar van 2022.

smart grid toekomst

De laatste ontwikkelingen

De wil om energieonafhankelijkheid te zijn, is niet eerder zo aanwezig geweest. Met alles wat nu in de wereld speelt wat betreft het behalen van de klimaatdoelen en de geopolitieke spanningen staan wij voor een uitdaging om over te gaan op een energietransitie. Naast het leren van nieuwe technieken, vraagt dit ook om een gedragsverandering binnen de bestaande leef- en werkwijzen. De laatste tijd zien wij de smart grids en slimme energiesystemen in een sneltreinvaart ontwikkelen. Zo heeft het Rijksoverheid Ondernemend Nederland (RVO) eerder in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in 2012 geconcludeerd dat de baten hiervan groter zijn dan de kosten. Zij hebben dit doorgerekend voor de drie volgende toekomstscenario’s: 1) ‘business as usual’, 2) een centraal ingerichte duurzame energievoorziening (inclusief kolencentrales en CCS*) en 3) een duurzame energievoorziening met veel decentrale opwekking.

* Combined Charging System, een connector voor elektrische voertuigen. Hiermee kan je bij een oplaadpunt zowel wisselstroom als gelijkstroom geladen worden.

Smart energie vergelijken

Met kijk op een groene leefomgeving, stomen wij ons klaar voor een toekomst waarbij wij slim en duurzaam energie verbruiken. Bij EasySwitch.nl start je daarmee als je kiest voor een groene energieleverancier. In onze energievergelijker vink je de duurzaameheidsfilter aan, zodat je alleen de échte groene duurzame contracten vergelijkt.

Duurzame energie

Laatste nieuws

Blog

DSW maakt zorgpremie 2024 bekend!

Zorgverzekeraar DSW heeft aangekondigd dat de zorgpremie voor 2024 aanzienlijk zal stijgen. De nieuwe premie van € 149,- per maand is een toename van €...

Lees meer
Blog

Prinsjesdag 2023: Wat verandert er in 2024 voor jou?

Gisteren was het weer zover: de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Op deze dag spreekt onze Koning de Troonrede uit. Hij vertelt dan hoe het...

Lees meer

Onrust bij zonnepanelenbezitters om mogelijke terugleveringskosten door energieleveranciers

Bij onze klantenservice merken we dat de vragen van bezorgde zonnepanelenbezitters hierover met de dag toenemen. We verwachten dat meerdere energieleveranciers...

Lees meer