Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Algemene voorwaarden Member Get Member Actie

Verdien € 20 met de Member Get Member Actie!

 

Voor iedere overstap krijg jij € 20!

Vertel je vrienden en familie over EasySwitch.nl zodat zij ook flink gaan besparen op hun vaste lasten. Voor iedereen die via jou overstapt van energieleverancier, verdien jij € 20!

 • Nodig je vrienden en kennissen uit;
 • laat ze overstappen;
 • en verdien 20 euro!

Let op: Als de bedenktijd van 14 dagen is verstreken maken we de vergoeding naar je over. Je ontvangt het bedrag dus binnen 6 weken op je rekening! 

Let op: Het is niet mogelijk zelf gebruik te maken van je eigen uitnodiging.

 

Veelgestelde vragen

Wat is de Member Get Member Actie?

Als je vrienden, kennissen of familie laat overstappen van energieleverancier via EasySwitch.nl krijg je € 20 cadeau.  Hoe meer mensen via jou overstappen, hoe meer je verdient! Je helpt anderen besparen en krijgt er zelf ook een cadeautje voor, een echte win-win situatie dus. Met deze actie willen we jou bedanken voor het promoten van EasySwitch.nl.

Hoe werkt het?

Wanneer je bent overgestapt, krijg je een bevestigingsmail met daarin een button. Klik op deze button en vul de gegevens in van alle mensen die jij ook een mooie besparing gunt. Klik op ‘versturen’ en een bericht met uitleg wordt automatisch verstuurd naar de e-mailadressen die je hebt opgegeven.

Wanneer iemand vervolgens via jouw persoonlijke uitnodiging overstapt van energieleverancier, weten wij dat deze persoon via jou is overgestapt.

Wat zijn de regels?

Wanneer iemand via jouw uitnodiging overstapt, krijg je € 20 van ons. Je kunt zoveel mensen laten overstappen als je wilt. Binnen 6 weken na de originele aanvraagdatum krijg je het tegoed op je bankrekening gestort (we moeten natuurlijk wel even geduldig afwachten tot de bedenktijd van 14 dagen is verstreken).

Om in aanmerking te komen voor de € 20, moet de overstap worden gemaakt via jouw uitnodiging. Verder tellen alleen overstappen met een unieke postcode + huisnummer combinatie mee voor de actie. Het is dus niet toegestaan om zelf via je eigen uitnodiging opnieuw over te stappen op dezelfde aansluiting.

Lees de onderstaande voorwaarden voor meer informatie.

Ontvang 10 Euro per switch met de EasySwitch Cashback Actie
Vertel uw vrienden en familie over EasySwitch zodat zij ook flink kunnen besparen. Klik op de “stuur door” button om zoveel mogelijk vrienden te informeren en ontvang 10 Euro voor elke switch die u aanlevert!
Meest gestelde vragen
Wat is de 10 Euro Cashback Actie?
Wij geven u 10 euro per switch kado wanneer u uw vrienden en kennissen ook laat switchen via EasySwitch.nl. Hoe meer mensen via u overstappen, hoe meer u verdient! Op deze manier willen wij u graag bedanken voor het promoten van de EasySwitch website zodat nog meer mensen kunnen besparen!
Hoe werkt het?
Wanneer u bent overgestapt, krijgt u op de bevestigingspagina en in uw bevestigings-email een unieke persoonlijke referentie link, bijvoorbeeld:
/energie-vergelijken/referentiecode123
Email met behulp van de “stuur door” button uw persoonlijke referentie link naar uw vrienden en familie. Wanneer iemand op de link klikt en vervolgens op EasySwitch.nl overstapt, zullen wij weten dat deze persoon via u is overgestapt. Bovendien ontvangt u een email wanneer iemand is overgestapt via uw referentie link.
Wat zijn de regels?
Wanneer iemand via uw persoonlijke link overstapt, heeft u 10 euro tegoed van ons. U kunt zoveel mensen verwijzen als u wilt. Vervolgens krijgt u op een later tijdstip het totale tegoed op uw bankrekening (opgegeven tijdens uw eigen overstap) gestort.
Om in aanmerking te komen voor de 10 Euro Cashback, dient de switch (overstap) wel definitief te zijn en via uw unieke referentielink zijn gegenereerd. Geannuleerde switches of switches die niet via uw link zijn gegenereerd komen niet in aanmerking voor de Cashback Actie. Lees hier meer over de Cashback Actie voorwaarden: https://www.easyswitch.nl/cashback_voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Member Get Member Actie

 1. DE ORGANISATOR
  1.1. De organisator van deze actie (“Member Get Member Actie”) is EasySwitch.nl, Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam, Nederland.
 2. DEELNEMERS
  2.1. Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige persoon van 18 jaar of ouder, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de ouder(s).
  2.2. Deelnemers dienen een Nederlandse bankrekening te hebben.
  2.3. Door deelname aan de Member Get Member Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 3. DEELNAME
  3.1. De Member Get Member Actie geldt alleen voor definitieve energie switches. Deelnemer begrijpt dat geannuleerde switches niet in aanmerking komen voor de Member Get Member Actie.
  3.2. De Member Get Member Actie geldt alleen voor energie switches met een unieke postcode + huisnummer combinatie. Deelnemer begrijpt dat identieke switches niet in aanmerking komen voor de Member Get Member Actie.
  3.3. EasySwitch.nl behoudt zich het recht voor om onvolledig ingevulde switches uit te sluiten van deelname aan deze Member Get Member Actie.
  3.4. EasySwitch.nl is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.
  3.5. Vragen of opmerkingen over deze actie kun je schriftelijk sturen aan: EasySwitch.nl Member Get Member Actie, Herengracht 440, 1017 BZ, Amsterdam of per e-mail naar klantenservice@easyswitch.nl. EasySwitch.nl zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
 4. MEMBER GET MEMBER
  4.1. De Member Get Member Actie per switch bestaat uit het volgende bedrag: per aangeleverde switch € 20 voor de zender van de uitnodigingsmail.
  4.2. EasySwitch.nl keert geen Member Get Member Actie tegoed uit voor switches die niet via de persoonlijke uitnodiging zijn binnen gekomen.
  4.3. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, dan zal EasySwitch.nl het Member Get Member Actie tegoed overmaken naar je bankrekening.
  4.4. Na ongeveer 4 weken is de aanvraag bij de energieleverancier volledig verwerkt.
  4.5. Is de aanvraag via je persoonlijke uitnodiging verwerkt? Dan gebeurt de uitbetaling van het Member Get Member-tegoed binnen 6 weken na de datum van de betreffende aanvraag.
  4.7 EasySwitch.nl maakt het Member Get Member-tegoed over naar het bankrekeningnummer dat je hebt opgegeven tijdens je eigen switch-aanvraag. EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor Member Get Member Actie-betalingen die niet binnen de bovengenoemde periode worden verwerkt.
  4.9. EasySwitch.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuist geadresseerde, vertraagde of zoekgeraakte betalingen.
 5. WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE INFORMATIE
  5.1. EasySwitch.nl behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Dan wel zonder opgave van reden de Member Get Member Actie te staken, zonder dat EasySwitch.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Member Get Member Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Member Get Member Actie, zal door EasySwitch.nl bekend worden gemaakt op de website.
 6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  6.1. EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Member Get Member Actie. EasySwitch.nl is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
  6.2. EasySwitch.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Member Get Member Actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van EasySwitch.nl of andere door EasySwitch.nl openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan EasySwitch.nl worden tegengeworpen noch enige verplichting voor EasySwitch.nl doen ontstaan.
  6.3. EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor niet-naleving van dit aanbod tot de Member Get Member Actie als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden zoals overmacht. Dergelijke omstandigheden hebben betrekking op, maar zijn niet beperkt tot, extreme weersomstandigheden, brand, overstroming, oorlog, aardbeving, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, overmacht of gebeurtenissen die, zonder schuld van een van beide partijen, tot gevolg hebben dat het aanbod tot de Member Get Member Actie niet of op onbevredigende wijze kan worden uitgevoerd.
  6.4. EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in deze Actievoorwaarden, gemaakt conform hierboven genoemd artikel 5.1.
  6.5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van EasySwitch.nl gelden eveneens voor door EasySwitch.nl ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
 7. PRIVACY STATEMENT
  7.1. EasySwitch.nl heeft aandacht voor jouw privacy en de persoonlijke gegevens die je verstrekt zullen door EasySwitch.nl uitsluitend worden gebruikt voor de administratie van deze Member Get Member Actie. Je gaat akkoord met het privacybeleid van EasySwitch.nl. (zie hier het privacybeleid: https://www.easyswitch.nl/privacy/)
 8. TOEPASSELIJK RECHT
  8.1. Op deze Member Get Member Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Member Get Member Actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Member Get Member Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.
 9. DISCLAIMER
  EasySwitch.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele heffing van inkomstenbelasting op het €20 Member Get Member Actie Tegoed.