Verdien € 20 met de SamenSwitchen Actie!

 

Voor iedere overstap krijg jij € 20! Deze mag je zelf houden, of delen met je vrienden.

Vertel je vrienden en familie over EasySwitch.nl zodat zij ook flink gaan besparen op hun vaste lasten. Voor iedereen die via jouw vriendenlink overstapt van energieleverancier, is € 20 te verdienen. Dit mag je houden (€20 voor jou) of verdelen (€10 voor jou, €10 voor je vriend).

 • Nodig je vrienden en kennissen uit;
 • laat ze overstappen via jouw vriendenlink;
 • en verdien zelf 20 euro of allebei 10!

Let op: Als de bedenktijd van 14 dagen is verstreken maken we de vergoeding binnen een maand naar je over. Je ontvangt het bedrag dus binnen 6 weken op je rekening! 

Let op: Het is niet mogelijk zelf gebruik te maken van je eigen vriendenlink.

 

Veelgestelde vragen

Wat is de SamenSwitchen actie?

Als je vrienden, kennissen of familie laat overstappen van energieleverancier via EasySwitch.nl krijg je € 20 cadeau.  Hoe meer mensen via jou overstappen, hoe meer je verdient! Je helpt anderen besparen en krijgt er zelf ook een cadeautje voor, een echte win-win situatie dus. Met deze actie willen we jou bedanken voor het promoten van EasySwitch.nl. Je kan er ook voor kiezen om het bedrag te delen. Als iemand overstapt via jouw vriendenlink krijgen jullie allebei €10.

Hoe werkt het?

Wanneer je bent overgestapt, krijg je een bevestigingsmail. Daarin staat onderaan een button met ‘Help je vrienden en familie’. Klik op deze button, maak je persoonlijke vriendenlink aan en stuur deze door naar alle mensen die jij ook een mooie besparing gunt. Wij hebben alvast een automatisch bericht geschreven, maar deze kan je zelf aanpassen en versturen via e-mail, Whatsapp, Facebook of Twitter.

Wanneer iemand vervolgens via jouw persoonlijke vriendenlink overstapt van energieleverancier, weten wij dat deze persoon via jou is overgestapt.

Wat zijn de regels?

Wanneer iemand via jouw vriendenlink overstapt, maken wij de €20 over. Afhankelijk van jouw keuze om het geld te houden of te delen krijg jij €20 op je rekening, of krijgen jij en je overgestapte vriend allebei €10 overgemaakt.  Je kunt zoveel mensen laten overstappen als je wilt. Binnen 6 weken na de originele aanvraagdatum krijg je de beloning op je bankrekening gestort (we moeten natuurlijk wel even geduldig afwachten tot de bedenktijd van 14 dagen is verstreken).

Om in aanmerking te komen voor de beloning, moet de overstap worden gemaakt via jouw vriendenlink. Verder tellen alleen overstappen met een unieke postcode + huisnummer combinatie mee voor de actie. Het is dus niet toegestaan om zelf via je eigen vriendenlink opnieuw over te stappen op dezelfde aansluiting.

Lees de onderstaande voorwaarden voor meer informatie.

Ontvang 10 Euro per switch met de EasySwitch Cashback Actie
Vertel uw vrienden en familie over EasySwitch zodat zij ook flink kunnen besparen. Klik op de “stuur door” button om zoveel mogelijk vrienden te informeren en ontvang 10 Euro voor elke switch die u aanlevert!
Meest gestelde vragen
Wat is de 10 Euro Cashback Actie?
Wij geven u 10 euro per switch kado wanneer u uw vrienden en kennissen ook laat switchen via EasySwitch.nl. Hoe meer mensen via u overstappen, hoe meer u verdient! Op deze manier willen wij u graag bedanken voor het promoten van de EasySwitch website zodat nog meer mensen kunnen besparen!
Hoe werkt het?
Wanneer u bent overgestapt, krijgt u op de bevestigingspagina en in uw bevestigings-email een unieke persoonlijke referentie link, bijvoorbeeld:
/energie-vergelijken/referentiecode123
Email met behulp van de “stuur door” button uw persoonlijke referentie link naar uw vrienden en familie. Wanneer iemand op de link klikt en vervolgens op EasySwitch.nl overstapt, zullen wij weten dat deze persoon via u is overgestapt. Bovendien ontvangt u een email wanneer iemand is overgestapt via uw referentie link.
Wat zijn de regels?
Wanneer iemand via uw persoonlijke link overstapt, heeft u 10 euro tegoed van ons. U kunt zoveel mensen verwijzen als u wilt. Vervolgens krijgt u op een later tijdstip het totale tegoed op uw bankrekening (opgegeven tijdens uw eigen overstap) gestort.
Om in aanmerking te komen voor de 10 Euro Cashback, dient de switch (overstap) wel definitief te zijn en via uw unieke referentielink zijn gegenereerd. Geannuleerde switches of switches die niet via uw link zijn gegenereerd komen niet in aanmerking voor de Cashback Actie. Lees hier meer over de Cashback Actie voorwaarden: https://www.easyswitch.nl/cashback_voorwaarden.

Algemene Voorwaarden SamenSwitchen actie

 1. DE ORGANISATOR
  1.1. De organisator van deze actie (“SamenSwitchen”) is EasySwitch.nl, Overtoom 62, 1054 HL Amsterdam, Nederland.
 2. DEELNEMERS
  2.1. Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige persoon van 18 jaar of ouder, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de ouder(s).
  2.2. Deelnemers dienen een Nederlandse bankrekening te hebben.
  2.3. Door deelname aan de SamenSwitchen actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 3. DEELNAME
  3.1. De SamenSwitchen actie geldt alleen voor definitieve energie switches. Deelnemer begrijpt dat geannuleerde switches niet in aanmerking komen voor de SamenSwitchen actie.
  3.2. De SamenSwitchen actie geldt alleen voor energie switches met een unieke postcode + huisnummer combinatie. Deelnemer begrijpt dat identieke switches niet in aanmerking komen voor de SamenSwitchen actie.
  3.3. EasySwitch.nl behoudt zich het recht voor om onvolledig ingevulde switches uit te sluiten van deelname aan deze SamenSwitchen actie.
  3.4. EasySwitch.nl is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.
  3.5. Vragen of opmerkingen over deze actie kun je schriftelijk sturen aan: EasySwitch.nl SamenSwitchen actie, Herengracht 440, 1017 BZ, Amsterdam of per e-mail naar klantenservice@easyswitch.nl. EasySwitch.nl zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
 4. SAMENSWITCHEN
  4.1. De SamenSwitchen actie bestaat uit het volgende bedrag: per aangeleverde switch wordt € 20 uitgekeerd. Het gehele bedrag gaat naar de zender van de vriendenlink, of het bedrag wordt gedeeld tussen de zender van de vriendenlink en de persoon die overstapt via deze link.
  4.2. EasySwitch.nl keert geen SamenSwitchen tegoed uit voor switches die niet via de persoonlijke vriendenlink zijn binnen gekomen.
  4.3. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, dan zal EasySwitch.nl het SamenSwitchen tegoed overmaken naar je bankrekening.
  4.4. Na ongeveer 4 weken is de aanvraag bij de energieleverancier volledig verwerkt.
  4.5. Is de aanvraag via je persoonlijke vriendenlink verwerkt? Dan gebeurt de uitbetaling van het SamenSwitchen-tegoed binnen 6 weken na de datum van de betreffende aanvraag.
  4.7 EasySwitch.nl maakt het SamenSwitchen-tegoed over naar het bankrekeningnummer dat je hebt opgegeven tijdens je eigen switch-aanvraag. EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor SamenSwitchen-betalingen die niet binnen de bovengenoemde periode worden verwerkt.
  4.9. EasySwitch.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuist geadresseerde, vertraagde of zoekgeraakte betalingen.
 5. WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE INFORMATIE
  5.1. EasySwitch.nl behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Dan wel zonder opgave van reden de SamenSwitchen actie te staken, zonder dat EasySwitch.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de SamenSwitchen actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de SamenSwitchen actie, zal door EasySwitch.nl bekend worden gemaakt op de website.
 6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  6.1. EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de SamenSwitchen actie. EasySwitch.nl is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
  6.2. EasySwitch.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de SamenSwitchen actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van EasySwitch.nl of andere door EasySwitch.nl openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan EasySwitch.nl worden tegengeworpen noch enige verplichting voor EasySwitch.nl doen ontstaan.
  6.3. EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor niet-naleving van dit aanbod tot de SamenSwitchen actie als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden zoals overmacht. Dergelijke omstandigheden hebben betrekking op, maar zijn niet beperkt tot, extreme weersomstandigheden, brand, overstroming, oorlog, aardbeving, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, overmacht of gebeurtenissen die, zonder schuld van een van beide partijen, tot gevolg hebben dat het aanbod tot de SamenSwitchen actie niet of op onbevredigende wijze kan worden uitgevoerd.
  6.4. EasySwitch.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in deze Actievoorwaarden, gemaakt conform hierboven genoemd artikel 5.1.
  6.5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van EasySwitch.nl gelden eveneens voor door EasySwitch.nl ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
 7. PRIVACY STATEMENT
  7.1. EasySwitch.nl heeft aandacht voor jouw privacy en de persoonlijke gegevens die je verstrekt zullen door EasySwitch.nl uitsluitend worden gebruikt voor de administratie van deze SamenSwitchen actie. Je gaat akkoord met het privacybeleid van EasySwitch.nl. (zie hier het privacybeleid: https://www.easyswitch.nl/privacy/)
 8. TOEPASSELIJK RECHT
  8.1. Op deze SamenSwitchen actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de SamenSwitchen actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze SamenSwitchen actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.
 9. DISCLAIMER
  EasySwitch.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele heffing van inkomstenbelasting op het €20 SamenSwitchen actie tegoed.

Laatste nieuws

Blog

DSW maakt zorgpremie 2024 bekend!

Zorgverzekeraar DSW heeft aangekondigd dat de zorgpremie voor 2024 aanzienlijk zal stijgen. De nieuwe premie van € 149,- per maand is een toename van €...

Lees meer
Blog

Prinsjesdag 2023: Wat verandert er in 2024 voor jou?

Gisteren was het weer zover: de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Op deze dag spreekt onze Koning de Troonrede uit. Hij vertelt dan hoe het...

Lees meer

Onrust bij zonnepanelenbezitters om mogelijke terugleveringskosten door energieleveranciers

Bij onze klantenservice merken we dat de vragen van bezorgde zonnepanelenbezitters hierover met de dag toenemen. We verwachten dat meerdere energieleveranciers...

Lees meer