Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring
Sluiten
whatsapp
call-icon

Privacyverklaring Overstappen.nl Insurance & Financial Services B.V.

Via de dienst www.easyswitch.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. EasySwitch.nl is een handelsnaam van Overstappen.nl Holding B.V.

Overstappen.nl Insurance & Financial Services B.V. (onderdeel van Overstappen.nl Holding B.V.) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Overstappen.nl Insurance & Financial Services B.V. gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58316477 (hierna: “Overstappen.nl”), is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De door gebruiker verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de door de betreffende gebruiker gekozen leverancier verzonden zodat zij in staat zijn om de aanvraag af te handelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1551876. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 september 2014.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Onze dienst bestaat uit bemiddeling bij het overstappen naar een andere “Aanbieder”: de financiële instelling op het gebied van zorg- en/of schadeverzekeringen of leningen waarmee u door bemiddeling van Overstappen.nl Insurance & Financial Services een leveringsovereenkomst aangaat.

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Door middel van acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden, geeft gebruiker toestemming aan Overstappen.nl om de persoonsgegevens van gebruiker voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Het doorsturen van de gegevens naar de Aanbieder waarnaar de gebruiker besluit over te stappen zodat gebruiker een leveringsovereenkomst met Aanbieder overeen kan komen;
 • Het (eventueel) opzeggen van contracten met diverse leveranciers en het informeren over het verloop daarvan;
 • Het (telefonisch) benaderen van de gebruiker bij aflopende contracten;
 • Het analyseren en onderzoeken van gegevens van de gebruiker om de Site te onderhouden, te verbeteren en of te vernieuwen;
 • Het toezenden van e-mail nieuwsbrieven van Overstappen.nl.

Wij sturen door naar de Aanbieder en/of gebruiken de volgende gegevens om een verzoek om over te stappen af te handelen:

 • NAW gegevens
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van een computer. Cookies beschadigen de computer of de bestanden die op de computer staan niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om een computer te herkennen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in het winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo werkt deze site samen met bedrijven die het mogelijk maken om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen. Deze bedrijven bewaren de verzamelde interesses maximaal zes maanden; daarna wordt deze informatie vernietigd.

De cookies die adverteerders en website eigenaren inzicht geven in uw interesses kunt u aan of uitzetten in www.youronlinechoices.eu/nl bij ‘Jouw instellingen’. U kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet uw surfgedrag mogen vastleggen. U kunt die ook met een druk op de knop organiseren. De cookies die uw wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden kunt u aan- of uitzetten via uw browserinstellingen.

3. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 • NAW gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon
 • via sociale media

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf om uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

4. Registreren

Bij (bepaalde onderdelen van) onze dienst moet u uzelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij (via de door u gekozen gebruikersnaam) de persoonsgegevens die u heeft opgegeven. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de bemiddeling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens behalve aan de Aanbieder niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

 • uw NAW gegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw betaalgegevens
 • uw geboortedatum
 • uw geslacht

Bij gebruik van de overstapdienst kunnen de volgende gegevens gepubliceerd worden zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, inclusief zoekmachines:

 • uw woonplaats en de eerste letter van uw achternaam
 • uw geslacht
 • datum waarop u bent overgestapt

De gepubliceerde informatie is anoniem: u bent in principe niet te achterhalen.

5. Verstrekking aan derden

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Op het moment dat u gebruik maakt van de social media diensten worden er ook gegevens doorgegeven aan de social media diensten. De beheerders van deze diensten verzamelen dan uw persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze social media diensten te lezen voordat u van deze diensten gebruik gaat maken.

6. Controle betalingsverplichting

De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de leveringsovereenkomst. Hierbij zullen de gegevens die u invult worden getoetst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de leveringsovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Beveiliging

Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Overstappen.nl Insurance Financial Services B.V. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. De persoonsgegevens en handelingen van gebruiker worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die de gebruiker beschikbaar stelt aan Overstappen.nl wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat persoonlijke- en transactiegegevens van de gebruiker beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Stuur een mail naar klantenservice@easyswitch.nl .