Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Wat is een netbeheerder?

Problemen en klachten

De netbeheerder is een onafhankelijk nutsbedrijf dat het transportnetwerk voor energie beheert. Hier vallen het netwerk voor gas en elektriciteit onder. Op Europees niveau is afgesproken om de handel in elektriciteit en gas te liberaliseren. Om concurrentie mogelijk te maken op het huidige netwerk is besloten om het onderdeel netbeheer los te koppelen van de energielevering.

Meer lezen over netbeheerder?