Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring
Meer lezen over HVC? Lees hier alles wat je weten wilt over HVC. Vergelijk energie op EasySwitch.nl om te zien welk energieproduct het beste bij jouw verbruik past.  

HVC verzorgt het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Afval dat niet meer kan worden gebruikt, wordt door het bedrijf gebruikt voor elektriciteit, warmte, groen gas of compost. Dit doet het bedrijf voor gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. HVC is alleen in Nederland actief en is tevens de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van het land.

 

De organisatie

HVC zet zich in om steeds meer materialen te hergebruiken. Diverse soorten afval worden apart ingezameld om het hergebruik te stimuleren. Ook wordt duurzame energie in de vorm van warmte, elektriciteit en gas opgewekt uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie (aardwarmte). HVC behoort tot de drie grootste producenten van groene stroom in Nederland. 46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland zijn aandeelhouder.

 

Vergelijk Energie

 

Ontstaangeschiedenis van HVC

In 1991 is HVC opgericht om een nieuwe afvalenergiecentrale in Alkmaar te realiseren. In 1996 was de bouw afgerond en werd de centrale officieel in gebruik genomen. Ondertussen was HVC actief op het gebied van afvalbeheer, vooral bij het inzamelen van gescheiden afval. Het bedrijf is bijvoorbeeld betrokken geweest bij de introductie van de eerste afvalbakken voor grijs en groen afval in Noord-Holland.  

 

De activiteiten van HVC

Sinds de oprichting in 1991 heeft HVC zich ontwikkeld als een onderneming in duurzaam grondstoffenmanagement en duurzame energie. Ze zijn afvalinzamelaar en beheren afvalbrengstations in verschillende regio’s. Daarnaast exploiteren ze:

  • 2 sorteer- en recyclinginstallaties;
  • 2 vergistingsinstallaties;
  • 2 afvalenergiecentrales;
  • 1 bio-energiecentrale;
  • 1 slibverbrandingsinstallatie.

De installaties worden gebruikt om grondstoffen terug te winnen of om energie te produceren. Dat kan in de vorm van elektriciteit en groen gas. In Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Zaanstad en Dordrecht wordt energie geleverd aan de warmtenetten. Daarnaast is het bedrijf beperkt actief in wind- en zonne-energie.  Ze beheren 3 windparken op het land, 2 op zee en 37 kleine zoninstallaties.  Het bedrijf onderzoekt actief nieuwe mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

 

De missie van HVC

HVC heeft samen met de aandeelhouders een visie ontwikkeld. Jaarlijks wordt de strategie op basis van een breed gedragen missie afgestemd. HVC kiest voor oplossingen met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten.  De opbrengsten vloeien terug naar de maatschappij. Het streven is een maatschappelijk betrokken organisatie midden in de samenleving te zijn. Er wordt waarde gehecht aan educatie en open communicatie over de activiteiten en prestaties. In 2015 wil HVC de landelijke doelstelling van ruim zestig procent gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval behalen.

 

De afvalkalender

Als je in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kan HVC je informeren over de inzameling. Ben je op zoek naar een persoonlijke afvalkalender? Je vindt de afvalkalender hier op de website van de HVCgroep.
Vergelijk Energie

Beoordeling klantervaringen
0
Prijsinzichten
Betaling
Overstapproces
Online hulp
Klantenservice
Duurzaamheid
Beoordeling Easyswitch
0
Prijsinzichten
Betaling
Overstapproces
Online hulp
Klantenservice
Duurzaamheid
Gemiddelde beoordeling:
0 uit 10

Klantervaringen

0

Contactgegevens

Adres
Jadestraat 1
1812RD, Alkmaar
Telefoonnummer
0800-6464100
Meer lezen over HVC? Lees hier alles wat je weten wilt over HVC. Vergelijk energie op EasySwitch.nl om te zien welk energieproduct het beste bij jouw verbruik past.  

Vergelijk leveranciers

Zojuist overgestapt